สถานที่ตั้ง

จังหวัด เพชรบูรณ์ อำเภอ อำเภอศรีเทพ ตำบล สระกรวด 67170

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

โป่งพุร้อน

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

โป่งพุร้อนวังขาม เป็นพื้นที่บริเวณบ่อน้ำร้อนดั้งเดิมบริเวณหลังวัดวังขาม ในอดีตเป็นพื้นที่โล่งมีตาน้ำผุดขึ้นหลายจุด ประชาชนเกิดความสงสัยจึงทดลองขุดเจาะความลึกลงไปเพื่อค้นหาตาน้ำที่ผุดตลอดเวลา  ปรากฏมีน้ำผุดพุ่งขึ้นและมีอุณหภูมิสูง  จึงมีการขุดบ่อลึกลงไปอีก และกรุรอบขอบบ่อด้วยคอนกรีตอย่างมั่นคง และกั้นขอบเขตพื้นที่ไว้เป็นบ่อน้ำสาธารณประโยชน์

ประเภทการใช้ประโยชน์

- ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เช่น อาบน้ำร้อน  แช่เท้า  

- สูบน้ำไปใช้ตามครัวเรือน

- เป็นแหล่งศึกษาความรู้ของคนในชุมชน

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทโป่งพุร้อน
คุณค่าความสำคัญ
คุณค่าการใช้ประโยชน์