สถานที่ตั้ง

จังหวัด เพชรบูรณ์ อำเภอ อำเภอวิเชียรบุรี ตำบล พุขาม 67180

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

โป่งพุร้อน

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

โป่งพุร้อน /น้ำแร่บ้านฉัน  หรือน้ำดื่มบ้านฉัน ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ตำบลพุขาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์  อยู่ในพื้นที่ของชาวบ้าน (เอกชน) ชาวบ้านได้เจาะบ่อบาดาลเพื่อจะนำมาใช้ในครัวเรือนแต่พบว่าน้ำที่ขุดเจาะและผุดมานั้นเป็นน้ำร้อน ไม่มีกลิ่นเหม็นกำมะถันซึ่งมีลักษณะสภาพทางธรณีเช่นเดียวกันกับ พื้นที่ หมู่ 3 พื้นที่บริเวณตำบลพุขามจึงได้พัฒนามาเป็นผลิตภัณฑ์น้ำดื่ม

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

บริเวณดังกล่าวเป็นหินอัคนีพุ เช่น  หินบะซอลต์ ยุคเทอร์เชียรี (Tbs)

ประเภทการใช้ประโยชน์

จัดทำเป็นผลิตภัณฑ์น้ำดื่ม จำหน่ายในชุมชน

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทโป่งพุร้อน
คุณค่าการใช้ประโยชน์
สิ่งอำนวยความสะดวก