สถานที่ตั้ง

จังหวัด เพชรบูรณ์ อำเภอ อำเภอวิเชียรบุรี ตำบล พุขาม 67180

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

โป่งพุร้อน

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

โป่งพุร้อน ม. 3 ต. พุขาม เนื่องจากชุมชนในหมู่ 3 มีความต้องการเจาะบ่อบาดาลเพื่อทำน้ำประปาหมู่บ้านแต่พบว่าน้ำบาดาลที่ผุดออกมาเป็นน้ำร้อน มีลักษณะทางธรณีคล้ายคลึงกันกับบริเวณน้ำพุร้อนพุขามและบริเวณแหล่งอื่นใกล้เคียงที่พบเจอ

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

บริเวณดังกล่าว เป็นหินอัคนีพุ เช่น หินบะซอลต์ ยุคเทอร์เชียรี (Tbs)

ประเภทการใช้ประโยชน์

- สูบไปใช้ตามเพื่อการอุปโภคบริโภค เพราะไม่มีกลิ่นกำมะถันชุมชนจึงนำไปใช้ในครัวเรือน

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทโป่งพุร้อน
- ไม่มีรูปภาพ -