สถานที่ตั้ง

จังหวัด เพชรบูรณ์ อำเภอ อำเภอวิเชียรบุรี ตำบล พุขาม 67180

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

โป่งพุร้อน

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำแร่เจ้าปู่ เป็นบ่อน้ำร้อนที่ อบต พุขามได้ทำการเจาะเพื่อจะใช้ในการทำน้ำประปาแต่พบว่าน้ำที่เจาะขึ้นมาเป็นน้ำร้อน ซึ่งในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ของเอกชน ชาวบ้านจึงได้ทำการวางท่อและสร้างอาคารขนาดเล็ก และทำเป็นบ่อคอนกรีตขนาดเท่าตัวคนคอบบ่อน้ำร้อนที่ขุดเจอ จำนวนประมาณ 20 บ่อ ส่วนมากจะมีประชาชนในพื้นที่มาใช้บริการ แช่น้ำร้อนเพื่อสุขภาพ

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

ลักษณะทางธรณีวิทยาและอุทกธรณีวิทยา เป็นบริเวณที่เป็นตะกอนปัจจุบัน (Qa) ประกอบด้วยตะกอนน้ำพา กรวด ทราย ทรายแป้ง และดินเหนียวสะสมตัวตามร่องน้ำ คันดินแม่น้ำและแอ่ง

ประเภทการใช้ประโยชน์

ใช้ แช่เท้า  แช่ตัว เพื่อสุขภาพ

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทโป่งพุร้อน
คุณค่าความสำคัญ
คุณค่าการใช้ประโยชน์