สถานที่ตั้ง

จังหวัด เพชรบูรณ์ อำเภอ อำเภอวิเชียรบุรี ตำบล พุขาม 67180

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

โป่งพุร้อน

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำพุร้อนบ้านครูเป็นน้ำพุร้อนที่เกิดจากความต้องการเจาะบ่อบาดาล และน้ำที่ผุดมาเป็นน้ำพุร้อน ทางเจ้าของจึงจัดทำเป็นสถานที่สปาเพื่อสุขภาพ  เช่น  แช่เท้า และแช่ตัว   เพื่อบำบัดรักษาโรค 

ตำนานความเชื่อ

เนื่องจากบ้านเรือนใกล้เคียงได้ใช้ประโยชน์จากบ่อน้ำพุร้อนโป่งพุขาม โดยการเปิดเป็นสถานที่แช่น้ำร้อนเพื่อสุขภาพ แต่ที่น่าสนใจคือ การผูกโยงบ่อน้ำร้อนเข้ากับความเชื่อท้องถิ่น โดยการตั้ง “ศาลเจ้าแม่ผาดำ” ศาลเจ้าที่ขนาดเล็กไว้ใกล้กับบ่อน้ำร้อนด้วย โดยระบุว่าบ่อน้ำร้อนแห่งนี้คือ น้ำร้อนเจ้าปู่ คล้ายกับการสร้างเรื่องราวของบ่อน้ำร้อนให้มีความศักดิ์สิทธิ์ขึ้น แต่เป็นการสร้างเรื่องราวโดยนำความเชื่อใหม่เข้ามาจับกับบ่อน้ำร้อน อันเป็นลักษณะทางวัฒนธรรม

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

- ลักษณะทางธรณีวิทยาและอุทกธรณีวิทยา เป็นบริเวณที่เป็นตะกอนปัจจุบัน (Qa) ประกอบด้วยตะกอนน้ำพา กรวด ทราย ทรายแป้ง และดินเหนียวสะสมตัวตามร่องน้ำ คันดินแม่น้ำและแอ่ง  และสภาพอุทกธรณีวิทยาโป่งพุร้อนในพื้นที่  เป็นหินอัคนีพุ คือหินบะซอลต์  ที่มีรอยแตกขนาดใหญ่เกิดจากรอยเลื่อนในแนว ตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้  เชื่อมโยงกับ โป่งพุร้อนบ้านพุเตย และ บ้านวังขาม  ซึ่งมีอุณหภูมิของน้ำร้อนที่ผิวดินประมาณ 48 องศาเซลเซียส

ประเภทการใช้ประโยชน์

- เพื่อการสปาเชิงสุขภาพในชุมชน ประชาชนในบริเวณใกล้เคียง เช่น  การแช่เท้า และแช่ตัวในน้ำอุ่น

โครงการพัฒนา

- โครงการจัดทำบ้านพักรับรองนักท่องเที่ยว

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

- อาคารสำนักงาน

- อาคารร้านค้า ร้านกาแฟ

- อาคารอาบน้ำ/แช่เท้า

-  ห้องน้ำ ชาย-หญิง ห้องน้ำผู้พิการ

-  ศาลาพักร้อน เก้าอี้นั่งเล่น

-  ป้ายบอกทาง

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทโป่งพุร้อน
คุณค่าการใช้ประโยชน์