สถานที่ตั้ง

จังหวัด เพชรบูรณ์ อำเภอ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ตำบล น้ำร้อน 67000

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

โป่งพุร้อน

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

โป่งพุร้อนบ้านน้ำร้อน มีบ่อกำเนิดอยู่ในลำคลองสาธารณะ มีลักษณะจัดทำเป็นสวนสาธารณะ มีพื้นที่ขนาดเล็ก ด้านหน้าติดถนนใหญ่ ส่วนด้านข้างติดกับลำคลองน้ำร้อน  

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

ลักษณะทางธรณีวิทยาและอุทกธรณีวิทยา เป็นบริเวณที่เป็นตะกอนปัจจุบัน (Qa) ประกอบด้วยตะกอนน้ำพา กรวด ทราย ทรายแป้ง และดินเหนียวสะสมตัวตามร่องน้ำ คันดินแม่น้ำและแอ่ง  ส่วนหินแข็งที่รองรับชั้นตะกอนไม่พบหินโผล่แต่จากข้อมูลในแผนที่ธรณีวิทยาจังหวัดเพชรบูรณ์ (กรมทรัพยากรธรณี, 2550) คาดว่าในบริเวณดังกล่าวเป็นหินอัคนีพุ เช่น  หินไรโอไลต์ แอนดีไซต์ หินทัฟฟ์ หินกรวดเหลี่ยมภูเขาไฟ หินไรโอลิติกทัฟฟ์ และหินแอนดิซิติกทัฟฟ์

ประเภทการใช้ประโยชน์

-  อบต.น้ำร้อน  ได้จัดทำเป็นสวนสาธารณะ และทำบ่อแช่เท้าเพื่อสุขภาพ

โครงการพัฒนา

- ได้รับการพัฒนาจากองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อนเป็นสวนสาธารณะ ให้ประชาชนในพื้นที่ใช้ออกกำลังกาย และพักผ่อนด้วยการแช่เท้าในบ่อน้ำร้อน

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

- สร้างบ่อแช่เท้า สำหรับผู้มาใช้บริการสปาเท้าเพื่อสุขภาพ

- มีการติดตั้งระบบกำลังไฟฟ้าในพื้นที่สวนสาธารณะเพื่อการสูบน้ำร้อนมาใช้ในบ่อแช่เท้า

 

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทโป่งพุร้อน
คุณค่าความสำคัญ
คุณค่าการใช้ประโยชน์