สถานที่ตั้ง

จังหวัด น่าน อำเภอ อำเภอนาน้อย ตำบล สถาน 55150

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

เจดีย์ดินอยู่บ้านศาลา  ตำบลสถาน  อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ห่างจากถนนสายนาน้อย-นาหมื่น เพียง 500 เมตร  ตระการตาด้วยธรรมชาติที่ได้รังสรรค์ไว้อย่างอลังการ งดงาม เป็นเอกลักษณ์ด้านธรณีวิทยา

ประเภทการใช้ประโยชน์

เป็นสถานที่่ท่องเที่ยว และแหล่งศึกษาความรู้ด้านธรณีวิทยา 

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา
- ไม่มีรูปภาพ -
- ไม่มีข้อมูล -