สถานที่ตั้ง

จังหวัด สุราษฎร์ธานี อำเภอ อำเภอบ้านตาขุน ตำบล เขาพัง 84230

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

เขาสามเกลอ" เป็นลักษณะของภูเขาหินปูน 3 ลูก ตั้งเด่นอยู่กลางน้ำในเขื่อนรัชชประภา เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมล่องเรือเข้ามาเยื่ยมชมเพื่อแวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึก  

ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกแห่งอาเซี่ยน 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

เป็นภูเขาหินปูน

ประเภทการใช้ประโยชน์

เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อน  และท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

- เรือบริการพานักท่องเที่ยวชม

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา
- ไม่มีรูปภาพ -
- ไม่มีข้อมูล -