สถานที่ตั้ง

จังหวัด กาฬสินธุ์ อำเภอ อำเภอกุฉินารายณ์ ตำบล หนองห้าง 46110

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

- ลักษณะเป็นเพิงผา เป็นหลืบหินที่เว้าลึกเข้าไปประมาณ 5 เมตร ยาวประมาณ 22 เมตร สูงจากพื้นประมาณ 2 เมตร หันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เหนือเพิงหิน (หลังคา ) นี้เป็นลานหิน อยู่บนภูผาผึ้งในเทือกเขาภูพาน มีลักษณะเป็นภูเขาหินทราย

- ภาพมือ มีทั้งหมดประมาณ 171 มือ มือเด็กและมือผู้ใหญ่ มีเทคนิคการทำ 2 วิธี ภาพมือส่วนมากทำแบบทาบ (165 มือ ) และทำแบบทาบเช่นกันแต่เพิ่มการเขียนลายก้นหอยที่บริเวณฝ่ามือ ( 6 มือ )

ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

ถ้ำฝ่ามือแดง เป็นแหล่งโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ พบภาพฝ่ามือแดงบริเวณหลืบหินทราย ลึกประมาณ 7เมตร สูง 3เมตร ยาว 50เมตร ขนาดเท่ามือผู้ใหญ่ 4ภาพ ขนาดเล็ก 2ภาพ โดยวิธีเอามือทาบกับผนังหินและพ่นสีแดงเรื่อๆ หน่วยศิลปากรที่ 7สำรวจพบเมื่อปี พ.ศ. 2507

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

เป็นภูเขาหินทราย บนเทือกเขาภูพาน 

ประเภทการใช้ประโยชน์

ถ้ำลายมือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา
- ไม่มีรูปภาพ -
- ไม่มีข้อมูล -