สถานที่ตั้ง

จังหวัด พังงา อำเภอ อำเภอท้ายเหมือง ตำบล ท้ายเหมือง 82120

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตกโตนไพร น้ำตกขนาดใหญ่ที่มีน้ำไหลแรง ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง ต้องเดินเท้าผ่านเส้นทางศึกษาธรรมชาติไปประมาณ 650 เมตรจากหน้าอุทยานเพื่อเข้าสู่ตัวน้ำตก สภาพโดยรอบถูกห้อมล้อมไปด้วยป่าไม้ที่ยังคงอุดมสมบูรณ์ และเป็นพืชพันธุ์หายากตลอดเส้นทาง สภาพภูมิประเทศคล้ายป่าดึกดำบรรพ์  ที่สำคัญมีน้ำไหลตลอดทั้งปี

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

น้ำตกโตนไพรตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง โดยจะต้องเดินเท้าผ่านเส้นทางศึกษาธรรมชาติไปประมาณ 650 เมตร จากหน้าอุทยานเพื่อเข้าสู่ตัวน้ำตก สภาพโดยรอบถูกห้อมล้อมไปด้วยป่าไม้ที่ยังคงอุดมสมบูรณ์ และพืชพันธุ์หายากให้ได้ชมตลอดเส้นทาง เป็นสภาพภูมิประเทศที่ดูแปลกตามองดูคล้ายป่าดึกดำบรรพ์  

ประเภทการใช้ประโยชน์

- เป็นสถานที่ท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ 

- เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติ

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

น้ำตกมีความสวยงาม พืชพันธุ์ไม้คงสภาพความอุดมสมบูรณ์

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

ป้ายบอกเส้นทาง 

ห้องน้ำ 

ร้านจำหน่ายอาหาร และของที่ระลึกของอุทยาน

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
ลักษณะทั่วไป
สิ่งอำนวยความสะดวก
- ไม่มีข้อมูล -