สถานที่ตั้ง

จังหวัด ศรีสะเกษ อำเภอ อำเภอขุนหาญ ตำบล กันทรอม 33150

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตกซำไทร ตั้งอยู่ในพื้นที่หน่วยพิทักษ์ป่าจองกอ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นน้ำตกชั้นเดียว น้ำไหลผ่านลานหินกว้างแล้วจึงตกลงสู่อ่างเก็บน้ำตาจู

น้ำตกซำไทร ยังได้รับการพัฒนาให้เป็นเส้นทางที่ให้ความรู้เรื่องพืชพันธุ์ธรรมชาติและสภาพภูมิประเทศ ซึ่งเหมาะแก่การท่องเที่ยวในลักษณะการเดินป่าศึกษาธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์

ประเภทการใช้ประโยชน์

- ได้รับการพัฒนาให้เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่ให้ความรู้เรื่องพืชพันธุ์ต่างๆ และสภาพภูมิประเทศ

- การท่องเที่ยวในลักษณะเดินป่าเพื่อศึกษาธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
- ไม่มีรูปภาพ -
- ไม่มีข้อมูล -