สถานที่ตั้ง

จังหวัด ศรีสะเกษ อำเภอ อำเภอภูสิงห์ ตำบล ดงรัก 33140

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตกห้วยสวาย เป็นน้ำตกขนาดเล็ก ที่มีความสวยงาม อุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ มีชั้นหินสูงต่ำลดหลั่นกันไป ตั้งอยู่ในพื้นที่หน่วยพิทักษ์ป่าห้วยสวาย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ห้วยศาลา บริเวณโดยรอบร่มรื่นป่าไม้นานาพันธุ์ที่มีความอุดมสมบรูณ์  ลมพัดเย็นสดชื่น  มีผีเสื้อน้อยใหญ่บินทั่วบริเวณ 

ประเภทการใช้ประโยชน์

เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านระบบนิเวศธรรมชาติ

แหล่งศึกษาสภาพธรรมชาติพืชพันธุ์ไม้นานาพันธุ์

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
- ไม่มีรูปภาพ -