สถานที่ตั้ง

จังหวัด ศรีสะเกษ อำเภอ อำเภอกันทรลักษ์ ตำบล ละลาย 33110

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตกวังใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก เป็นน้ำตกที่มีความสวยงาม เกิดจากห้วยขยูงที่มีต้นน้ำจากเทือกเขาพนมดงรักด้านล่างเป็นแอ่งกว้าง น้ำลึก มีโขดหิน และต้นไทรใหญ่แผ่ปกคลุม ด้านบนมีแอ่งน้ำไม่ลึก มีหน้าผาสูงประมาณ 5 เมตร  ทิวทัศน์ตามธรรมชาติโดยรอบร่มรื่นด้วยพันธุ์ไม้      ลมพัดเย็นสบายตลอดเวลา เหมาะกับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติ เล่นน้ำ และพักผ่อน 

ช่วงเดือนกันยายน – กุมภาพันธ์ มีน้ำมาก

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

มีความร่มรื่น พืชพันธุ์ไม้สมบูรณ์ มากหลากหลายชนิด

ประเภทการใช้ประโยชน์

ท่องเที่ยวพักผ่อน  ศึกษาเส้นทางทางธรรมชาติ

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
- ไม่มีรูปภาพ -
- ไม่มีข้อมูล -