สถานที่ตั้ง

จังหวัด ปราจีนบุรี อำเภอ อำเภอเมืองปราจีนบุรี ตำบล บ้านพระ 25230

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตกเขาอีโต้ ตั้งอยู่ตำบลบ้านพระ  เป็นลำธารขนาดใหญ่ มีน้ำไหลผ่านแก่งหินใหญ่น้อยลดระดับเป็นชั้นๆ สภาพบริเวณโดยรอบเป็นป่าโปร่ง มีน้ำมากเฉพาะในช่วงฤดูฝน และก่อนถึงน้ำตกประมาณ 400 เมตร มีอ่างเก็บน้ำจักรพงษ์หรืออ่างเขาอีโต้  ตามลำธารจะเห็นลักษณะโขดหินรูปร่างต่างๆ เรียงรายกันเป็นน้ำตกชั้นน้อยๆ ลดหลั่นลงไปเรื่อยๆ บางจุดก็ลึกบ้างแต่ไม่มากประมาณระดับเอว แต่ส่วนใหญ่ก็จะประมาณหัวเข่า มลำธารที่ร่มรื่นของพันธุ์ไม้ที่ขึ้นอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั้งในละแวกใกล้เคียงและที่ตั้งใจเดินทางมาจากต่างถิ่น

 

 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

ธรณีวิทยา    ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วยหินยุคเพอร์เมียน และไทรแอสซิก
ลักษณะภูมิประเทศ    น้ำตกเขาอีโต้มีต้นน้ำมาจากเขาอีโต้ ลักษณะพื้นที่เป็นที่ค่อนข้างราบก่อนลงสู่ลาดเชิงเขา เนื่องจากแหล่งที่ตั้งเป็นภูเขาที่มีลักษณะยอดตัด ลาดมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ที่ตั้งของน้ำตกอยู่ที่ระดับความสูงประมาณ 40 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง
น้ำ    มีน้ำเฉพาะฤดูฝน และต้นฤดูหนาวเท่านั้น
ขยะ    พบเห็นขยะในเส้นทางเล็กน้อย
 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

พืชพรรณ    ลักษณะเป็นป่าเบญจพรรณค่อนข้างโปร่ง เช่น ประดู่ โมกมัน ตะเคียน ตีนเป็ด งิ้ว ติ้ว โมกหลวง โมกมัน เขล็ง พยูง และชิงชัน เป็นต้น
สัตว์ป่า    สัตว์ป่าที่อาจพบเห็นได้ เป็นพวกสัตว์ท้องถิ่น เช่นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก งูต่างๆ รวมทั้งสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำหลากหลายชนิด
 

ประเภทการใช้ประโยชน์

การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่

โครงการพัฒนา

อ่างเก็บน้ำจักรพงษ์ อ่างเก็บน้ำคลองไม้ปล้อง
 

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

ร้านค้าสวัสดิการ ลานจอดรถ
 

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
ลักษณะทั่วไป
- ไม่มีข้อมูล -