สถานที่ตั้ง

จังหวัด ศรีสะเกษ อำเภอ อำเภอกันทรลักษ์ ตำบล เสาธงชัย 33110

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตกภูละออเป็นน้ำตกขนาดเล็กได้รับการพัฒนาให้เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่ให้ความรู้เรื่องพืชพันธุ์และสภาพภูมิประเทศ

มีน้ำมากในช่วงเดือนกันยายน-กุมภาพันธ์

ประเภทการใช้ประโยชน์

เป็นที่ท่องเที่ยว พักผ่อน  เป็นที่ศึกษาสภาพแวดล้อมพืชพันธุ์นานาชนิด

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
- ไม่มีรูปภาพ -
- ไม่มีข้อมูล -