สถานที่ตั้ง

จังหวัด อุบลราชธานี อำเภอ อำเภอโขงเจียม ตำบล นาโพธิ์กลาง 34220

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตกสร้อยสวรรค์ เป็นน้ำตกขนาด หน้าผาชันใหญ่สูงประมาณ 30 เมตร เกิดจากลำน้ำห้วยสร้อยและแซไผ่ ไหลตกจากยอดเขาแล้วไหลมาบรรจบกัน มองดูคล้ายสายสร้อยจึงได้ชื่อว่า “น้ำตกสร้อยสวรรค์”  ต้องเดินเท้าต่ออีกประมาณ 500 เมตร ผ่านถนนลาดยางที่โอบล้อมไปด้วยดงไผ่ทึบสองข้างทางและลงบันได ซึ่งรายรอบไปด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิดไปยังตัวน้ำตก  น้ำตกไหลเป็นสายสวยงามตกลงมาจากแนวผาหน้าตัด ด้านหน้ามีแอ่งน้ำตื้นเล็กๆ มากมาย เป็นแอ่งน้ำโขดหินเรียงรายไปตามแนวทางไหลของสายน้ำ  บริเวณน้ำตกยังมีต้นไม้และดอกไม้ป่าช่วยเสริมบรรยายความงามของน้ำตก นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นทิวทัศน์แม่น้ำโขง ผืนป่าและหน้าผาหินฝั่งลาวได้อย่างชัดเจน

 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

บริเวณน้ำตกมีต้นไม้และดอกไม้ป่าช่วยเสริมบรรยาความงามของน้ำตก นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นทิวทิทัศน์แม่น้ำโขง ผืนป่าและหน้าผาหินฝั่งลาวได้อย่างชัดเจน

ประเภทการใช้ประโยชน์

- เพื่อการท่องเที่ยว ท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศ

- ศึกษาความหลากหลายของแหล่งธรรมชาติและบริเวณโดยรอบ

- เดินป่าเพื่อศึกษาธรรมชาติความหลากหลายของพันธุ์ไม้ดอกไม้

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
- ไม่มีรูปภาพ -
- ไม่มีข้อมูล -