สถานที่ตั้ง

จังหวัด อุบลราชธานี อำเภอ อำเภอโขงเจียม ตำบล นาโพธิ์กลาง 34220

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตกแสงจันทร์  ตั้งอยู่ที่ บ้านทุ่งนาเมือง ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี  ชื่อของน้ำตกเรียกตามลักษณะของสายน้ำที่ตกผ่านลงรูหิน ส่วนที่มาของชื่อน้ำตกแสงจันทร์นั้น เรียกตามสายธารน้ำตก ที่โปรยละออง ผ่านช่องหินลงมาเป็นสีขาวนวลคล้ายแสงจันทร์โดยเฉพาะในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำแสงจันทร์จะสาดส่องมาตรงรูหินพอดี พร้อมกับละอองของธารน้ำตก ที่โปรยเป็นประกายสีนวลสวยงาม

น้ำตกแสงจันทร์   มีลักษณะพิเศษคือ เมื่อสายน้ำตกจากผาลงมาแล้ว จะไหลลับหายไปในซอกหิน ชาวบ้านเรียก น้ำตกลอดรู สู่สายน้ำตกลงมาจากช่องโพรงของเพิงผา บางคนเรียกว่า น้ำตกลงรู
 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

การเกิดรูขนาดใหญ่บนลานหินทรายเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เมื่อถูกกระแสน้ำพัดไหลเชี่ยวไหลผ่าน ก้อนกรวดก้อนหินที่ติดคาอยู่ตามเหลี่ยม ตามซอก หรือตามหลุมของลานหินก็จะวิ่งหมุนวนไปเรื่อยๆ ทำให้ลานหินทรายที่มีความแข็งแกร่งน้อยกว่าก้อนกรวดก้อนหินก็จะค่อยกร่อนไปเรื่อยๆเกิดเป็นหลุมบนลานหินขึ้นมา (ศัพท์ทางวิชาการธรณีวิทยา เรียกว่า “กุมภลักษณ์” ที่มีลักษณะเป็นหลุมคล้ายหม้อ  แต่ในกรณีที่เป็นแผ่นหินหนา(อย่างน้ำตกลงรู) หลุมกุมภลักษณ์เมื่อขยายและกร่อนลึกลงไปจนถึงระดับหนึ่ง จากหลุมหม้อก็จะเกิดเป็นรูกลวงเป็นช่องโบ๋ขึ้นมา

ประเภทการใช้ประโยชน์

- สำหรับเดินป่าศึกษาธรรมชาติ

- ท่องเที่ยวน้ำตกเพื่อการพักผ่อน

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
- ไม่มีรูปภาพ -