สถานที่ตั้ง

จังหวัด กำแพงเพชร อำเภอ อำเภอคลองลาน ตำบล โป่งน้ำร้อน 62180

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

โป่งพุร้อน

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

      โป่งน้ำร้อนในสำนักสงฆ์  อยู่ในพื้นที่สำนักสงฆ์ หมู่ที่ 2  ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร  มีกลิ่นกำมะถันเล็กน้อย อยู่ในพื้นที่โป่ง มีสระน้ำล้อมรอบบ่อน้ำร้อน ทั้งสองบ่อ  มีชาวบ้านมาใช้บริการนำน้ำไปอาบ ไปแช่ เพื่อรักษาและบรรเทาอาการโรคภัยต่างๆ ตามความเชื่อ ซึ่งส่วนใหญก็ประสพความสำเร็จรักษาโรคหาย

       บริเวณนี้เคยเป็นที่ล่าสัตว์ของนายพรานสมัยเก่า มีน้ำไหลซิมออกมา  แรกๆ มีความร้อนสามารถต้มใไข่ได้ ต่อมาค่อยๆ เย็นลง แต่ยังมีความอุ่นอยู่

ตำนานความเชื่อ

- ชาวบ้านเชื่อว่าน้ำร้อนนี้สามารถรักษาโรคภัยต่างๆ ได้ เช่น อัมพาต อัมพฤต เป็นต้น  และได้มีการมาขอตักน้ำร้อนนี้ไปให้ผู้ป่วยแช่ และอาบ และอาบตามความเชื่อ ซึ่งส่วนใหญก็ประสพความสำเร็จรักษาโรคหาย

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

สภาพทางธรณี เป็นบริเวณของตะกอนยุควอเทอนารี (Qt) ประกอบด้วย ตะกอนตะพักลำน้ำ กรวด ทราย ทรายแป้ง ดินเหนียวและศิลาแลง  และมีหินแข็งรองรับด้านล่างคาดว่าเป็นหินไนส์   (PE) และมีรอยเลื่อนหลักในแนวตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้ แนวเดียวกับบริเวณโป่งแก๊ส ซึ่งทำให้เกิดรอยแตกขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงไปยังแอ่งน้ำร้อนใต้ดินในระดับลึก  เนื่องจากมีการขุดสระเพื่อเก็บน้ำบริเวณบ่อน้ำร้อนธรรมชาติเดิม และมีระดับน้ำในสระสูง จึงทำให้ อุณหภูมิของน้ำร้อนต่ำลงกว่าในอดีตและเหลือเพียง 38 องศาเซลเซียส

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

บริเวณสระและบ่อน้ำพุร้อน มีน้ำทางน้ำฝนไหลลงสระได้ มีการสร้างบ่อซีเมนต์ล้อมบ่อกำเนิด ศาลาบูชาพญานาค  ศาลาริมน้ำ และคอนกรีตโดยรอบสระไม่มีความกลมกลืนกับธรรมชาติ  ไม่มีความเป็นระเบียบและไม่มีการจัดการเรื่องขยะ

สภาพแวดล้อมยังคงสมบูรณ์ บริเวณรอบๆ ส่วนมากจะเป็นพื้นที่ของชุมชน และชาวบ้านที่ประกอบการทางด้านเกษตรกรรม อาทิ มันสำปะหลัง ข้าวโพด และทำนา  เป็นต้น

ประเภทการใช้ประโยชน์

เพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทโป่งพุร้อน
ลักษณะทั่วไป
คุณค่าการใช้ประโยชน์
- ไม่มีข้อมูล -