สถานที่ตั้ง

จังหวัด กำแพงเพชร อำเภอ อำเภอคลองลาน ตำบล โป่งน้ำร้อน 62180

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

โป่งพุร้อน

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

โป่งน้ำร้อนในสำนักสงฆ์  อยู่ในพื้นที่สำนักสงฆ์ หมู่ที่ 2  ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร  มีกลิ่นกำมะถันเล็กน้อย อยู่ในพื้นที่โป่ง มีสระน้ำล้อมรอบบ่อน้ำร้อน ทั้งสองบ่อ  มีชาวบ้านมาใช้บริการนำน้ำไปอาบ ไปแช่ เพื่อรักษาและบรรเทาอาการโรคภัยต่างๆ ตามความเชื่อ ซึ่งส่วนใหญก็ประสพความสำเร็จรักษาโรคหาย

ตำนานความเชื่อ

- ชาวบ้านเชื่อว่าน้ำร้อนนี้สามารถรักษาโรคภัยต่างๆ ได้ เช่น อัมพาต อัมพฤต เป็นต้น  และได้มีการมาขอตักน้ำร้อนนี้ไปให้ผู้ป่วยแช่ และอาบ ซึ่งส่วนใหญก็ประสพความสำเร็จรักษาโรคหาย

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

สภาพทางธรณี เป็นบริเวณของตะกอนยุควอเทอนารี (Qt) ประกอบด้วย ตะกอนตะพักลำน้ำ กรวด ทราย ทรายแป้ง ดินเหนียวและศิลาแลง  และมีหินแข็งรองรับด้านล่างคาดว่าเป็นหินไนส์   (PE) และมีรอยเลื่อนหลักในแนวตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้ แนวเดียวกับบริเวณโป่งแก๊ส ซึ่งทำให้เกิดรอยแตกขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงไปยังแอ่งน้ำร้อนใต้ดินในระดับลึก  เนื่องจากมีการขุดสระเพื่อเก็บน้ำบริเวณบ่อน้ำร้อนธรรมชาติเดิม และมีระดับน้ำในสระสูง จึงทำให้ อุณหภูมิของน้ำร้อนต่ำลงกว่าในอดีตและเหลือเพียง 38 องศาเซลเซียส

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

สภาพแวดล้อมยังคงสมบูรณ์ บริเวณรอบๆ ส่วนมากจะเป็นพื้นที่ของชาวงบ้านที่ประกอบการทางด้านเกษตรกรรม อาทิ มันสำปะหลัง ข้าวโพด ทำนา  เป็นต้น

ประเภทการใช้ประโยชน์

เพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทโป่งพุร้อน
ลักษณะทั่วไป
คุณค่าการใช้ประโยชน์