สถานที่ตั้ง

จังหวัด ปราจีนบุรี อำเภอ อำเภอเมืองปราจีนบุรี ตำบล ดงขี้เหล็ก 25000

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

เป็นน้ำตกบนภูเขาหินทราย มีชั้นเดียวสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณน้ำตกมีสภาพรกร้าง น้ำเป็นสนิม 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

ธรณีวิทยา    ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วยหินทราย
ลักษณะภูมิประเทศ    บริเวณน้ำตกห้วยเกษียรอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขา ระหว่างเขาชีปิด และเทือกเขาอีกแนวหนึ่ง ทำให้พื้นที่มีลักษณะเป็นแอ่งเว้า ตั้งอยู่ที่ระดับความสูงประมาณ 60 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง
น้ำ    มีน้ำไหลเฉพาะในฤดูฝน
ขยะ    ไม่พบเห็นขยะในเส้นทาง

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

พืชพรรณ    ลักษณะเป็นป่าเบญจพรรณ พันธุ์ไม้ที่พบได้ในบริเวณนี้ เช่น ประดู่ ราชพฤกษ์ และหางนกยูงฝรั่ง เป็นต้น
สัตว์ป่า    สัตว์ป่าที่อาจพบเห็นได้ในบริเวณนี้ เช่น สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก และงูชนิดต่างๆ
-

ประเภทการใช้ประโยชน์

การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
แผนที่
ลักษณะทั่วไป
คุณค่าการใช้ประโยชน์
สิ่งอำนวยความสะดวก