สถานที่ตั้ง

จังหวัด กำแพงเพชร อำเภอ อำเภอปางศิลาทอง ตำบล ปางตาไว 62120

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

โป่งพุร้อน

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

โป่งน้ำร้อนหรือโป่งแก๊ส  (แม่วงก์) มีบ่อกำเนิดอยู่ในพื้นที่กลางป่า ใช้เวลาเดินประมาณ 2-3 ชม. ยังไม่มีการปรับปรุงเส้นทาง โป่งพุร้อนอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองลาน บริเวณบ่อกำเนิดมีการดาดคอนกรีตและใส่ท่อไว้จำนวน 1 บ่อ มีความลึกประมาณ ๓ เมตร  บ่อน้ำร้อนมีกลิ่นเหม็นกำมะถันเล็กน้อย มีน้ำผุดตลอดเวลา และนอกบ่อก็มีตาน้ำผุดด้วย   แต่ยังไม่ค่อยได้มีการนำไปใช้ประโยชน์มากนัก  บริเวณรอบๆ ยังคงมีสภาพเป็นป่า ส่วนมากจะเป็นป่าไผ่  แต่มีร่องลอยของสัตว์ป่าในบริเวณบ่อน้ำร้อนและบริเวณใกล้เคียงรอบๆ ด้วย

 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

บริเวณโป่งน้ำร้อน ในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นหินแกรนิต  ซึ่งเป็นหินอัคนีแทรกซอน และบางส่วนถูกแปรสภาพเป็นหินไนส์ ซึ่งเป็นหินแปร  นอกจากนั้นยังพบหินลอยที่เป็นหินชีสต์  คือ หินแปรที่มีริ้วขนาน มีการแปรสภาพมากกว่าหินชนวน  หรือหินกาบ มีเม็ดแร่ขนาดปานกลางถึงหยาบ เกิดขึ้นภายใต้ความดันมากกว่าหินชนวน ประกอบด้วยแร่ไมกาเห็นเป็นประกายแวววาว เป็นหลัก   อุณหภูมิของน้ำร้อนที่ผิวดินประมาณ  44 องศาเซลเซียส

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทโป่งพุร้อน
ลักษณะทั่วไป
- ไม่มีข้อมูล -