สถานที่ตั้ง

จังหวัด กำแพงเพชร อำเภอ อำเภอปางศิลาทอง ตำบล ปางตาไว 62120

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

โป่งพุร้อน

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

- บ่อน้ำแร่ปางตาไว อยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ อยู่ด้านหลังอาคารสำนักงานของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ปัจจุบันมีการดาดคอนกรีตรอบ ๆ แหล่งกำเนิดโป่งพุร้อน และระบุ ปี พ.ศ. 2525

- บ่อน้ำร้อนปางตาไว เป็นบ่อน้ำร้อนขนาดเล็กมีน้ำผุดตลอดเวลา อุณหภูมิประมาณ 38 องศาเซลเซียส  บ่อน้ำร้อนมี รวม 2 บ่อ และสร้างบ่อสำหรับใช้แช่เท้าโดยปล่อยน้ำร้อนให้ไหลลงมาเพื่อนักท่องเที่ยวหรือคนที่สนใจมาใช้บริการ  มีการดูแลรักษาทำความสะอาดตลอดเวลา  เนื่องจากบ่อน้ำพุร้อนอยู่ใต้ต้นไม้สูงใหญ่ ซึ่่งมีความร่มรื่น อากาศเย็นสบาย  จึงมีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการตลอดเวลา

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นหินแกรนิต เพกมาไทต์ ซึ่งเป็นหินอัคนีแทรกซอนที่มีสัดส่วนของแร่ใกล้เคียงกับหินแกรนิตแต่มีผลึกของแร่ขนาดใหญ่ทำให้มีเนื้อหยาบกว่าในยุคแทรกซอน ข้อมูลในแผนที่ธรณีวิทยาจังหวัดกำแพงเพชร(กรมทรัพยากรธรณี, 2550) ระบุว่าเป็นหินแกรนิตในยุคไทรแอสสิก (Trgr)  และมีรอยเลื่อนหลักในแนวตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งทำให้เกิดรอยแตกขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงไปยังแอ่งน้ำร้อนใต้ดินในระดับลึก อุณหภูมิของน้ำร้อนที่ผิวดินประมาณ  31 องศาเซลเซียส ที่อุณหภูมิของน้ำค่อนข้างต่ำ

ประเภทการใช้ประโยชน์

- ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ ใช้แช่เท้า

โครงการพัฒนา

- จัดทำบ่อน้ำทิ้ง เพื่อปล่อยน้ำพุร้อนลงไปพักตะกอนในบ่อน้ำทิ้ง ก่อนที่จะมีการปล่อย หรือนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อไป

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

- มีบ่่อแช่เท้า

- มีห้องน้ำ (ติดกับบ่อแช่เท้า)

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทโป่งพุร้อน
ลักษณะทั่วไป
คุณค่าการใช้ประโยชน์