สถานที่ตั้ง

จังหวัด ตาก อำเภอ อำเภออุ้มผาง ตำบล แม่ละมุ้ง 63170

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

โป่งพุร้อน

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำพุร้อนแม่ละมุ้งคีอยู่ในความรับผิดชอบของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง น้ำพุร้อนแม่ละมุ้งตีมีความเป็นธรรมชาติมากและมีขนาดใหญ่ เป็นลักษณะของน้ำร้อนผุดขึ้นมาในบริเวณเส้นทางน้ำธรรมชาติหลายที่ และจะไหลลงไปสู่ลำธารธรรมชาติ การเดินทางเข้าถึงแหล่งมีความลำบากและใช้เวลานาน ทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางจึงยังไม่เปิดเพื่อการท่องเที่ยว

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

ในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นหินแกรนิต  ซึ่งเป็นหินอัคนีแทรกซอน และบางส่วนถูกแปรสภาพเป็นหินไนส์  ซึ่งเป็นหินแปรชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจากการแปรสภาพแบบไพศาลระดับสูงและแปรสภาพมาได้จากหินแกรนิต และจากข้อมูลในแผนที่ธรณีวิทยาจังหวัดตาก (กรมทรัพยากรธรณี, 2550) ระบุว่าเป็นหินออร์โทไนส์ และหินพาราไนส์แสดงแนวชั้นและลักษณะรูปตา หินแอมฟ์โบไลต์ ชีสต์ควอตซ์ไมกาชีสต์ควอตซ์ไคยาไนต์ชีสต์ ซิลิมาไนต์ไมกาชีสต์ (PE) และมีรอยเลื่อนหลักในแนวตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งทำให้เกิดรอยแตกขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงไปยังแอ่งน้ำร้อนใต้ดินในระดับลึก  อุณหภูมิที่ผิวดินประมาณ 74  องศาเซลเซียส

ประเภทการใช้ประโยชน์

เพื่อการศึกษาวิจัย

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทโป่งพุร้อน
- ไม่มีรูปภาพ -