สถานที่ตั้ง

จังหวัด ตาก อำเภอ อำเภออุ้มผาง ตำบล แม่กลอง 63170

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

โป่งพุร้อน

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำพุร้อนห้วยแม่กลองอยู่ในความดูแลของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง โดยที่บ่อกำเนิดพบได้ทั้ง 2 ฝั่งน้ำแม่กลอง โดยที่บ่อน้ำพุร้อนทางด้านหน่วยพิทักษ์ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ใช้ไม้ไผ่มาปักล้อมเพื่อทำเป็นที่แช่ตัวของนักท่องเที่ยว โดยสามารถลงไปแช่ได้ทั้งตัว ส่วนฝั่งตรงกันข้ามเป็นลักษณะตาน้ำร้อนผุดออกมา อุณหภูมิของน้ำทั้งสองฝั่งใกล้เคียงกันประมาณ 40 องศาเซลเซียส

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

เป็นบริเวณของหินแปรยุคไซลูเรียน-ดีโวเนียน (SD) จำพวกหินฟิลไลต์ หินฟิลไลต์เนื้อคาร์บอน และหินฟิลไลต์เนื้อซิลิกา  และคาดว่ามีหินแกรนิตอยู่ด้านล่างในระดับลึกและเป็นแหล่งหินร้อนที่ทำให้เกิดโป่งพุร้อน จากการวิเคราะห์แผนที่ธรณีวิทยาคาดว่ามีรอยเลื่อนหลักในแนวเหนือ-ใต้ ตามทิศทางของห้วยแม่กลอง ซึ่งทำให้เกิดรอยแตกขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงไปยังแอ่งน้ำร้อนใต้ดินในระดับ อุณหภูมิของน้ำร้อนที่ผิวดินประมาณ 40 องศาเซลเซียส

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทโป่งพุร้อน
- ไม่มีรูปภาพ -