สถานที่ตั้ง

จังหวัด ตาก อำเภอ อำเภอพบพระ ตำบล พบพระ 63160

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

โป่งพุร้อน

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

โป่งพุร้อนบ่อช้าง เป็นบ่อน้ำร้อนขนาดใหญ่อยู่บนเนินเขา มีลักษณะทางธรณีวิทยาและพัฒนาการของโป่งพุร้อนที่โดดเด่นเช่นกัน สามารถใช้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของภูมิประเทศในฝั่งตะวันตกของประเทศ เพราะมีร่องรอยของคราบหินปูนที่เกิดจากน้ำพุร้อนในอดีตที่อยู่ลึกจากผิวดินลงไปประมาณ 0.5 เมตร

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

เป็นหินแกรนิตในยุคไทรแอสสิก (Trgr)  และมีรอยเลื่อนหลักในแนวตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้  ซึ่งทำให้เกิดรอยแตกขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงไปยังแอ่งน้ำร้อนใต้ดินในระดับลึก อุณหภูมิที่ผิวดินประมาณ 45 องศาเซลเซียส

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทโป่งพุร้อน
- ไม่มีรูปภาพ -