สถานที่ตั้ง

จังหวัด ตาก อำเภอ อำเภอพบพระ ตำบล พบพระ 63160

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

โป่งพุร้อน

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

- บ่อน้ำร้อนห้วยน้ำนัก อยู่ในบ้านห้วยน้ำหนัก หมู่ 4 ถนนพบพระ-บ้านช่องแคบ ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก  ในเขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ จังหวัดตาก 

- บ่อน้ำร้อนห้วยน้ำนัก เป็นบ่อน้ำร้อนตามธรรมชาติ ปราศจากกลิ่นกำมะถัน มีอุณหภูมิประมาณ 60 องศาเซลเซียส (เอกสารของอุทยานฯ น้ำตกพาเจริญระบุว่า น้ำในบ่อน้ำร้อนแห่งนี้ มีแร่ธาตุสำคัญที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ช่วยรักษาอาการปวดตามข้อ ปวดตามร่างกาย และช่วยเรื่องหลอดเลือดอุดตันได้)

- บ่อน้ำร้อนห้วยน้ำนัก มีด้วยกันทั้งหมด 3 บ่อ คือบ่อหนึ่งที่ถือเป็นบ่อไฮไลท์ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของพื้นที่ ขณะที่บ่อสองตั้งอยู่ถัดเข้าไปมีขนาดเล็กสุด ส่วนบ่อที่สามเป็นบ่อใหญ่ที่สุด ชาวบ้านเรียก“บ่อช้าง” ตั้งอยู่บนยอดเขาสูงจากบ่อหนึ่งประมาณ 100 เมตร ต้องเดินเท้าขึ้นไปประมาณ 2.5 กิโลเมตร    น้ำร้อนในบ่อช้างปัจจุบันมีบริษัทผลิตน้ำดื่ม(น้ำแร่)ชื่อดังได้ขอทางอุทยานฯต่อท่อนำน้ำในบ่อช้างมาบรรจุขวดขาย
 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

หินที่เป็นชั้นน้ำบาดาลและเป็นชั้นน้ำพุร้อนในบริเวณบ่อ 1 และบ่อ 2  คือ หินปูนยุคเพอร์เมียน เป็นหินที่มีรอยแตกซึ่งสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับรอยเลื่อนส่วนใหญ่ในพื้นที่อยู่ในแนวตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้  สำหรับแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพที่ทำให้เกิดน้ำพุร้อนคาดว่าเป็นหินแกรนิตในระดับลึกเช่นเดียวกับแหล่งโป่งพุร้อนส่วนมากของประเทศไทย  อุณหภูมิของน้ำของโป่งพุร้อนห้วยน้ำนัก  เป็นน้ำพุร้อนที่มีอุณหภูมิปานกลาง คือประมาณ 58.5 องศา สำหรับบ่อที่ 1 สามารถวัดอัตราการไหลได้ประมาณ 430 ลิตรต่อนาที หรือประมาณ 620 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน  แต่ในส่วนของโป่งพุร้อน บ่อ 1 มีความโดดเด่นมาก เพราะเป็นบ่อน้ำร้อนที่เกิดจากการพอกตัวของสารหินปูน (calcium Carbonate; CaCO3) ที่เกิดจากน้ำร้อนมีแรงดันสูงเหนือพื้นดินเป็นเวลานาน จนทำให้เป็นบ่อรูปกรวยที่มีความสูงเหนือพื้นดินโดยรอบ

ประเภทการใช้ประโยชน์

ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ

โครงการพัฒนา

 ห้องแช่พัฒนาเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

- บ่อน้ำร้อนห้วยน้ำนักมีคุณสมบัติพิเศษ และศักยภาพที่มีอยู่สูงของบ่อน้ำร้อนห้วยน้ำนัก ทำให้บ่อน้ำร้อนแห่งนี้ได้รับการพัฒนาให้เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวอันโดดเด่นใน อ.พบพระ องค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ ปรับปรุงพื้นที่ สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกโดยจัดให้เป็น “ออนเซนเมืองตาก” สำหรับการแช่น้ำร้อนเพื่อสุขภาพ ผ่อนคลาย และเพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งล่าสุดทางจังหวัดตาก อำเภอพบพระ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานจังหวัดตาก อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ อบต.พบพระ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

1.อาคารจอดรถ

2.ป้อมยาม

3.อาคารอำนวยการ

4.บ้านพักเจ้าหน้าที

5. ห้องน้ำชาย -หญิง  ห้องอาบน้ำ ห้องแช่น้ำร้อนชาย-หญิง และแบบครอบครัว  และห้องแช่น้ำร้อนสำหรับแช่เท้า

6. ห้องพักสำหรับนักท่องเที่ยว จำนวน 8 ห้อง  (กำหนดจำนวนในการเข้าพักให้เหมาะสมกับพื้นที่ ไม่ให้มีการแออัด)

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทโป่งพุร้อน
ลักษณะทั่วไป
คุณค่าการใช้ประโยชน์
สิ่งอำนวยความสะดวก
- ไม่มีข้อมูล -