สถานที่ตั้ง

จังหวัด ตาก อำเภอ อำเภอพบพระ ตำบล พบพระ 63160

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

โป่งพุร้อน

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำพุร้อนน้ำนักอยู่ในความดูแลของอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ (เตรียมการ) บริเวณน้ำพุร้อนน้ำนักมีบ่อหลักอยู่ 1 แห่ง และมี อีก 1 แห่ง อยู่บริเวณด้านหน้าบ้านพักเจ้าหน้าที่อุทยาน โดยที่บ่อที่ 2 ยังไม่มีการใช้ประโยชน์ใด ๆ

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

หินที่เป็นชั้นน้ำบาดาลและเป็นชั้นน้ำพุร้อนในบริเวณบ่อ 1 และบ่อ 2  คือ หินปูนยุคเพอร์เมียน เป็นหินที่มีรอยแตกซึ่งสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับรอยเลื่อนส่วนใหญ่ในพื้นที่อยู่ในแนวตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้  สำหรับแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพที่ทำให้เกิดน้ำพุร้อนคาดว่าเป็นหินแกรนิตในระดับลึกเช่นเดียวกับแหล่งโป่งพุร้อนส่วนมากของประเทศไทย  อุณหภูมิของน้ำของโป่งพุร้อนห้วยน้ำนัก  เป็นน้ำพุร้อนที่มีอุณหภูมิปานกลาง คือประมาณ 58.5 องศา สำหรับบ่อที่ 1 สามารถวัดอัตราการไหลได้ประมาณ 430 ลิตรต่อนาที หรือประมาณ 620 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน  แต่ในส่วนของโป่งพุร้อน บ่อ 1 มีความโดดเด่นมาก เพราะเป็นบ่อน้ำร้อนที่เกิดจากการพอกตัวของสารหินปูน (calcium Carbonate; CaCO3) ที่เกิดจากน้ำร้อนมีแรงดันสูงเหนือพื้นดินเป็นเวลานาน จนทำให้เป็นบ่อรูปกรวยที่มีความสูงเหนือพื้นดินโดยรอบ

ประเภทการใช้ประโยชน์

ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทโป่งพุร้อน
- ไม่มีรูปภาพ -