สถานที่ตั้ง

จังหวัด ตาก อำเภอ อำเภอแม่ระมาด ตำบล ขะเนจื้อ 63140

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

โป่งพุร้อน

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

โป่งพุร้อนบ้านหม่องวา อำเภอขะเนจื้อ มีบ่อกำเนิดขนาดกว้างประมาณ 1 เมตร จำนวน 3 บ่อ อยู่ติดริมเชิงเขาซึ่งบริเวณพื้นที่โดยรอบเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ปัจจุบันยังไม่ได้พัฒนาเพื่อการท่องเที่ยวเต็มรูปแบบ

ตำนานความเชื่อ

- ชาวบ้านนำมาใช่ในการบำบัดรักษาโรค

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

เป็นหินออร์โทไนส์และหินพาราไนส์แสดงแนวชั้นและลักษณะรูปตา หินแอม์โบไลต์ ชีสต์ควอตซ์ไมกาชีสต์ ควอตซ์ไคยาไนต์ชีสต์ ซิลิมาไนต์ ไมกาชีสต์และคาดว่ามีหินแกรนิตอยู่ด้านล่าง ในระดับลึกและเป็นแหล่งหินร้อนที่ทำให้เกิดโป่งพุร้อน จากการวิเคราะห์แผนที่ธรณีวิทยาคาดว่ามีรอยเลื่อนหลักในแนวตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งทำให้เกิดรอยแตกขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงไปยังแอ่งน้ำร้อนใต้ดินในระดับลึก

 

 

 

ประเภทการใช้ประโยชน์

ด้านการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ  

โครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี 2566-2570) องค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ

- การท่องเที่ยว ในพื้นที่ตำบลขะเนจื้อ มีแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาในปัจจุบันนี้ รวมถึงบ่อน้ำพุร้อน และยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่ประชาชนแต่ละหมู่บ้านมีความต้องการให้มีการส่งเสริม ปรับปรุง และพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของตำบลขะเนจื้อ รวมถึงบ่อน้ำพุร้อน ได้แก่ 1) บ่อน้ำพุ หมู่ที่ 3 บ้านพะละ        2) บ่อน้ำพุร้อน หมู่ที่ 5 บ้านห้วยปูลิง และ 3) บ่อน้ำร้อน หมู่ที่ 6 บ้านหม่องวา

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทโป่งพุร้อน
- ไม่มีรูปภาพ -