สถานที่ตั้ง

จังหวัด ตาก อำเภอ อำเภอแม่สอด ตำบล แม่กาษา 63110

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

โป่งพุร้อน

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

       โป่งคำราม หรือ อโรคยาศาลโป่งคำราม หรือที่เรียกกันว่า บ่อน้ำแร่โป่งคำราม ตั้งอยู่ที่หมู่ 6 บ้านน้ำดิบ ตำบลแม่กาษา จังหวัดตาก ในบริเวณของบ้านกาษานั้น นอกจากน้ำพุร้อนแม่กาษา ที่มีมาอย่างยาวนานและนักท่องเที่ยวต่างก็มาเที่ยวกันแล้วนั้น ยังมี อโรคยา โป่งคำราม เหมาะแก่การพักผ่อนทางร่างกาย  ไม่มีกลิ่นกำมะถัน  โป่งคำราม / อโรคยาโป่งคำราม  เป็นการแช่ออนเซ็นในถังไม้โอ๊คแบบญี่ปุ่น โดยใช้สายธารน้ำร้อนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมาปรับปรุงเสริมแต่งเพื่อความเหมาะสม ใช้เป็นสถานที่บำบัดรักษาโรค และพอกบ่อโคลนเพื่อสุขภาพ จุดเด่นของน้ำแร่โป่งคำราม คือ เป็นน้ำพุร้อนมีอุณหภูมิประมาณ 60 องศาเซลเซียส ปราศจากกรดและกลิ่นกำมะถันมีแร่ธาตุที่มีประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นแคลเซียม แมกนีเซียม  คนมีสิวมีฝ้า อัมพฤกษ์ อัมพาต โรคปวดข้อ ปวดกระดูกตามร่างกาย โรคผิวหนังโดยเฉพาะโรคสะเก็ดเงิน 

ตำนานความเชื่อ

-  บ่อน้ำแร่โป่งคำราม  มีคุณภาพเต็มไปด้วยแร่ธาตุต่างๆ ที่เชื่อกันว่าสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บ และอาการปวดเมื่อยต่างๆ ได้ และได้รับการขนานนามว่า    ออนเซ็นแห่งแม่กาษา

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

     หินที่ปรากฏในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นหินปูน  และมีรอยเลื่อนหลักในแนวเหนือ-ใต้ ดังปรากฏให้เห็นเป็นแนวหน้าผาชันของเขาหินปูน ซึ่งรอยเลื่อนนี้ทำให้เกิดรอยแตกขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงไปยังแอ่งน้ำร้อนใต้ดินในระดับลึก  อุณหภูมิของน้ำร้อนที่ผิวดินประมาณ 75 องศาเซลเซียส และมีปริมาณอัตราการไหลของน้ำพุร้อน คือ  บ่อ 1 ประมาณ  1,500 ลิตรต่อนาที 

 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

โป่งคำรามอยู่ในพื้นที่หมู่ 6 บ้านน้ำดิบ ห่างจากน้ำพุร้อนประมาณ 6 กิโลเมตร จึงมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพด้านการพัฒนาพื้นที่สิ่งแวดล้อมแหล่งทรัพยากรธรรมชาติคล้ายคลึงกับที่น้ำพุร้อนแม่กาษา การวางผังและอาคารออกแบบได้เหมาะสม ปลูกต้นไม้ใหญ่และไม้ประดับได้ร่มรื่น  การก่อสร้างอาคารใช้วัสดุในท้องถิ่น (ไม้ไผ่ หญ้าคา) ทำให้ดูกลมกลืนกับพื้นที่    อาคารแช่น้ำ เป็นอาคารเปิดโล่ง แยกชาย-หญิง   อ่างแช่น้ำใช้อ่างไม้ขนาดใหญ่ที่ลงไปนอนแช่ได้แบบออนเซ็น

 มีป้ายแนะนำการแช่น้ำร้อน ป้ายแจ้งอุณหภูมิน้ำประจำวัน  ป้ายคำเตือน ที่ชัดเจน พอเพียง

 พื้นที่ภายในอาคารมีทางลาด ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถเข้าถึงได้   ไม่มีราวจับ

 สภาพทั่วไปสะอาดเรียบร้อย ไม่มีขยะ

 

ประเภทการใช้ประโยชน์

- ท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ

- ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ อาทิ ให้บริการนวดสปาและแช่น้ำร้อน เพื่อรักษาโรค ภัยไข้เจ็บ

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

โป่งคำราม มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพด้านการพัฒนาพื้นที่ แหล่งทรัพยากรธรรมชาติมีความหลากหลาย  การวางผังและอาคารออกแบบได้เหมาะสม ปลูกต้นใหญ่ไม้ประดับได้อย่างร่มรื่น การสร้างอาคารใช้วัสดุในท้องถิ่น (ไม้ไผ่  หญ้าคา) 

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

- อาคารสำนักงาน

- อาคารอาบน้ำ หญิง-ชาย

- ห้องน้ำ

- ร้านกาแฟ

- มีป้ายแนะนำการแช่น้ำร้อน ป้ายแจ้งอุณหภูมิน้ำประจำวัน  ป้ายคำเตือน

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทโป่งพุร้อน
- ไม่มีรูปภาพ -
- ไม่มีข้อมูล -