สถานที่ตั้ง

จังหวัด เพชรบูรณ์ อำเภอ อำเภอวิเชียรบุรี ตำบล โคกปรง 67130

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

โป่งพุร้อน

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

บ่อน้ำเดือดบ่อน้ำผุด เป็นบ่อน้ำร้อนที่เกิดอยู่ในหินปูน จึงมีปริมาณสารประกอบคาร์บอเนตสูง มีกลิ่นกำมะถันอ่อน ๆ โป่งเดือดที่บ้านน้ำเดือดแห่งนี้ มีความพิเศษ คือ เมื่อมีเสียงดังเกิดขึ้นก็จะมีฟองน้ำผุดขึ้นมาตามเสียงนั้น คล้ายกับฟองน้ำที่เดือดผุดขึ้นมา ทั้งนี้ เพราะโป่งน้ำดังกล่าวอยู่ในสภาพตึงผิว พร้อมที่จะผุดขึ้นมาอยู่แล้ว แต่ยังมีแรงดันไม่พอที่จะผุดขึ้น จนกระทั้งมีเสียงดังทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือน สภาพตึงผิวจึงหมดไป จึงทำให้โป่งเดือดผุดขึ้น ได้มีการนำฆ้องขนาดใหญ่มาตั้งไว้ที่บริเวณริมบ่อน้ำเดือด เพื่อให้ตีทดสอบการผุดของโป่งเดือดนี้ ที่มีการตอบสนองต่อเสียงดังที่เกิดขึ้นด้วย  และเกิดจากการสร้างฝ้ายน้ำล้นเพื่อเก็บกักน้ำพุร้อนที่เกิดจากตาน้ำพุร้อน ขนาดเล็กจำนวน 3 ตาน้ำร้อน อุณหภูมิของน้ำร้อนที่ผิวดินประมาณ  35 องศาเซลเซียส

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

เป็นหินอัคนีพุ คือหินบะซอลต์  ที่มีรอยแตกขนาดใหญ่ที่เกิดจากรอยเลื่อนในแนว ตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้  เชื่อมโยงกับ โป่งพุร้อนบ้านพุเตย และ บ้านพุขาม

ประเภทการใช้ประโยชน์

สูบใช้ในครัวเรือน  ด้านการเกษตร 

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทโป่งพุร้อน
ลักษณะทั่วไป
คุณค่าการใช้ประโยชน์