สถานที่ตั้ง

จังหวัด เชียงราย อำเภอ อำเภอเมืองเชียงราย ตำบล ดอยฮาง 57000

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

โป่งพุร้อน

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

บ่อน้ำร้อนผาเสริฐ อยู่บริเวณริมลำห้วยโป่งน้ำร้อน บ้านผาเสริฐพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย แต่เดิมบ่อน้ำพุร้อน     ผาเสริฐซึ่งตั้งอยู่บริเวณที่ลุ่มใกล้ลำน้ำกก ในฤดูฝนปริมาณน้ำในลำน้ำกกได้ไหลท่วมนองในพื้นที่บ่อน้ำร้อนเป็นเวลาหลายเดือน และขาดการนำน้ำร้อนมาใช้อย่างจริงจัง มีเพียงการนำหน่อไม้มาแช่ต้มเท่านั้น น้ำร้อนในบ่อน้ำร้อนผาเสริฐร้อนประมาณ 87 องศา  มีการต้มไข่ขายนักท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวซื้อไข่มาต้มเองตามความชอบ  บ่อน้ำร้อนบ่อใหญ่มีที่กั้นรั้วเหล็กรอบด้าน ข้างๆ บ่อจะมีบ่อต้มใข่ บ่อแช่น้ำแร่รวม และรางน้ำแร่สำหรับแช่เท้า  ส่วนบ่อต้มไข่ เป็นบ่อเล็กๆ สร้างขอบบ่อเป็นปูนเอาไว้สำหรับต้มไข่อย่างเดียว

 บ่อน้ำพุร้อน ผาเสริฐเปิดบริการอาบน้ำแร่เพื่อสุขภาพแบบบ่อรวมกลางแจ้งขนาดใหญ่ , อาคารอาบน้ำแร่แบบบ่อแยกอาบน้ำแร่ระบบสปา จำนวน 3 อาคาร 8 ห้อง รางน้ำร้อนแช่เท้า

ประเภทการใช้ประโยชน์

- ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และเชิงนิเวศ เช่น ใช้อาบน้ำแร่แช่น้ำอุ่นเพื่อบำบัดรักษาโรค  ผ่อนคลายร่างกายให้สดชื่น

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

อาคารอาบน้ำแร่แบบบ่อแยกอาบน้ำแร่ระบบสปา จำนวน 3 อาคาร 8 ห้อง

ห้องน้ำ  

ป้ายสื่อความหมาย

ศาลาพัก

ร้านค้า

เตาเผาขยะ  

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทโป่งพุร้อน
- ไม่มีรูปภาพ -