สถานที่ตั้ง

จังหวัด เชียงใหม่ อำเภอ อำเภอพร้าว ตำบล สันทราย 50190

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

โป่งพุร้อน

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

- น้ำพุร้อนบ้านหนองครก น้ำพุร้อนมีมากกว่า 5 บ่อ เกิดบนที่ราบติดเชิงเขา ตามรอยเลื่อนด้านเหนือบริเวณขอบแอ่งพร้าว พบแร่ซัลไฟด์อยู่ติดตามสาหร่ายในบ่อน้ำร้อน  มีกลิ่นกำมะถันบ้าง ไม่รุนแรง พบแร่แปรสภาพพวก คาร์บอเนต และซัลไฟด์

- การดูแลรักษา บริหารจัดการยังไม่ดีพร้อม มีการปล่อยทิ้งไม่ดูแลต่อเนื่อง 

- การดูแลรักษาความสะอาดไม่ครบถ้วน บ่อน้ำร้อนแช่เท้าสกปรก ไม่ได้มีการถ่ายเทน้ำทิ้ง  เจ้าน้าที่ดูแลรักษาไม่มีให้้บริการนักท่องเที่ยว

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

หินทราย หินออร์โทควอร์ตไซต์ หินทรายอาร์โคส หินดินดาน และหินชนวน อายุคาร์บอนิเฟอรัสหินทราย 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

น้ำพุร้อนมากกว่า 5 บ่อ เกิดบนที่ราบติดเชิงเขา ตามรอยเลื่อนด้านเหนือบริเวณขอบแอ่งพร้าว พบแร่ซัลไฟด์อยู่ติดตามสาหร่ายในบ่อน้ำร้อน 

ประเภทการใช้ประโยชน์

- เพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  เช่น  แช่เท้า  อาบน้ำแร่

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

อาคารอาบน้ำแร่

จุดแช่เท้า

ห้องน้ำ 

 ศาลาพัก

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทโป่งพุร้อน
- ไม่มีรูปภาพ -