สถานที่ตั้ง

จังหวัด พังงา อำเภอ อำเภอท้ายเหมือง ตำบล ท้ายเหมือง 82120

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

     น้ำตกลำปีเป็นน้ำตกขนาดกลาง มี 3 ชั้น แต่ละชั้นสูงประมาณ 100 เมตร น้ำตกชั้นล่างสุดมีแอ่งน้ำใสสะอาด มีความลึกมาก แต่มีบางบริเวณที่สามารถลงเล่นน้ำได้
 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

  •  ธรณีวิทยา ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วย หินอัคนี ประเภทหินแกรนิต ในยุคไทรแอสสิค-ครีเตเชียส มีอายุอยู่ในช่วง 60-140 ล้านป
  • ลักษณะภูมิประเทศ  เทือกเขาลำปีเป็นภูเขาสลับซับซ้อนเรียงตัวยาวไปตามแนวเหนือ-ใต้ มีลำน้ำหลายสายที่เกิดจากเทือกเขาลำปี 
  • น้ำ มีน้ำไหลตลอดทั้งปี
  • ขยะ ไม่พบเห็นขยะในเส้นทาง

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

  • พืชพรรณ  สภาพเป็นป่าดิบชื้น พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ ยาง หลุมพอ ตะเคียนทอง ตะเคียนชันตาแมว กระบาก เทพทาโร  ยมหอม สุเหรียน ทุ้งฟ้า และพลอง เป็นต้น พืชพื้นล่าง ได้แก่ ปุด เร่วดง หวายขม หวายขริง หวายกำพวน ไผ่ หมากผู้หมากเมีย คล้า กล้วยป่า บริเวณที่ใกล้ลำธารจะเป็นเฟินตีนตะขาบ โปรงทอง ลำเพ็ง ผักกูด และกูดขน เป็นต้น 
  • สัตว์ป่า สัตว์ที่สำคัญ เช่น เหยี่ยวผึ้ง เหยี่ยวรุ้ง ไก่ฟ้าหน้าเขียว นกหว้า นกแสกแดง นกเค้าป่าสีน้ำตาล นกโพระดก  นกพญาไฟ ชะนีมือขาว ลิงเสน ลิงกัง ค่าง สมเสร็จ เก้ง และเลียงผา เป็นต้น

ประเภทการใช้ประโยชน์

     การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

     ลานจอดรถ ที่นั่งพัก ทางเดินเข้าน้ำตก แนวเขตสามารถเล่นน้ำได้
 

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
ลักษณะทั่วไป
คุณค่าความสำคัญ
คุณค่าการใช้ประโยชน์
สิ่งอำนวยความสะดวก