สถานที่ตั้ง

จังหวัด กาญจนบุรี อำเภอ อำเภอท่าม่วง ตำบล ม่วงชุม 71110

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ภูเขา

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

เขาถ้ำเสือ ตั้งอยู่ที่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  พระพุทธรูปปางประทานพรที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดกาญจนบุรี  บนเขามีถ้ำ ชื่อ ถ้ำเสือ เป็นถ้ำขนาดเล็กอยู่บริเวณเชิงเขาด้านล่าง ภายในประดิษฐานพระประจำวันเกิด

ตำนานความเชื่อ

-

ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

ภายในถ้ำแห่งนี้แต่เดิมมีพระพุทธรูปศิลาแลงซึ่งชำรุดหักพังอยู่ภายในถ้ำมากมาย เหตุที่ทำให้พระพุทธรูปชำรุดนั้นเกิดจากถูกทหารพม่าทำลายเมื่อครั้งเดินทัพผ่านมา และจากคำบอกเล่าต่อกันมาว่าบนยอดเขาแห่งนี้มีเจดีย์ก่อด้วยศิลาแลง 3 องค์ ซึ่งได้ถูกทำลายเสียหายไม่สามารถเห็นรูปทรง ยากที่จะบูรณะซ่อมแซมปัจจุบันก็ได้สร้างพระอุโบสถ และพระใหญ่คร่อมทับ 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

ธรณีวิทยา    -
ลักษณะ           ภูมิประเทศ    เขาหินปูนลูกโดด และมีถ้ำขนาดเล็ก
ดิน    พื้นดินส่วนใหญ่ถูกสร้างทับด้วยคอนกรีต
น้ำ    -
ขยะ    -
ภูมิทัศน์    เขาหินปูนบนยอดเขาเป็นที่ตั้งของวัดถ้ำเสือ จากยอดเขาสามารถมอเห็นทิวทัศน์ ทุ่งนา และชุมชนที่รายรอบภูเขา

 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

พืชพรรณ    -
สัตว์ป่า    -

ประเภทการใช้ประโยชน์

เป็นที่ตั้งวัดถ้ำเสือ

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

มีการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกขันพื้นฐานข้างล่างเพื่อเข้าถ้ำเสือ เป็นถ้ำขนาดเล็กอยู่บริเวณเชิงเขาด้านล่าง ภายในประดิษฐานพระประจำวันเกิด และจำหน่ายวัตถุมงคล

โครงการพัฒนา

-

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

วัดถ้ำเสือ พระพุทธรูปปางประทานพร รถรางไฟฟ้า ห้องน้ำ ลานจอดรถ

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทภูเขา
- ไม่มีรูปภาพ -
- ไม่มีข้อมูล -