สถานที่ตั้ง

จังหวัด พัทลุง อำเภอ อำเภอกงหรา ตำบล คลองเฉลิม 93180

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตกไพรวัลย์เป็นน้ำตกขนาดใหญ่และมีความสวยงามมาก โดยน้ำตกจะไหลลงมาจากผาสูง ด้วยกระแสน้ำค่อนข้างแรง จึงเหมาะแก่การเล่นน้ำในชั้นล่าง 
 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

ธรณีวิทยา    ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วย หินแกรนิต
ลักษณะภูมิประเทศ    ภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูง  มีภูเขาสูงสลับซับซ้อนมากมายที่วางตัวตามแนวเหนือ-ใต้ 
น้ำ    มีน้ำไหลมากตลอดทั้งปี 
ขยะ    พบเห็นขยะในเส้นทาง
 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

พืชพรรณ    สภาพป่าเป็นป่าดิบชื้นปกคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ มีพรรณไม้ขนาดต่างๆ ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น เรือนยอดปกคลุมมากกว่า 80% บริเวณพื้นที่ป่าปกคลุมด้วยอินทรีย์วัตถุ ซึ่งเป็นซากของใบไม้กิ่งไม้เป็นจำนวนมาก 
สัตว์ป่า    พบสัตว์หลากหลายกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม เช่น ค้างคาว กระรอก กระเต็น และหนู เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบ กลุ่มนก  กลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทิน กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน กลุ่มเต่า กลุ่มตะพาบน้ำ และกลุ่มปลาน้ำจืด 
 

ประเภทการใช้ประโยชน์

การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

มีการพัฒนาลานจอดรถและที่นั่งพัก 
 

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
- ไม่มีข้อมูล -