สถานที่ตั้ง

จังหวัด พิษณุโลก อำเภอ อำเภอนครไทย ตำบล บ้านแยง 65120

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

        เป็นน้ำตกขนาดใหญ่มี 3 ชั้น ผ่านไปตามแก่งหินหลายแห่งมีความสูงประมาณ 40 เมตร ลักษณะเป็นแผ่นหินซ้อนกันสวยงาม บริเวณลำน้ำตกตอนบนเป็นแผ่นหินเรียบสามารถเดินข้ามได้ในช่วงน้ำน้อย สภาพทางธรรมชาติในบริเวณน้ำตกร่มรื่น

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

     ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วยหินทราย

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

  • ลักษณะภูมิประเทศ พื้นที่เหนือน้ำตกมีลักษณะเป็นสันเขาที่ค่อนข้างเป็นที่ราบเหนือสันเขา และจากนั้นจึงลาดลงมาเกิดเป็นต้นกำเนิดน้ำตก ที่ตั้งน้ำตกอยู่ที่ระดับความสูง 400 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง
  • น้ำ มีน้ำน้อยในช่วงฤดูแล้ง
  • ขยะ พบเห็นขยะตามเส้นทางเดินเล็กน้อย

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

  • พืชพรรณ มีลักษณะเป็นป่าเบญจพรรณ พันธุ์ไม้ที่สำคัญได้แก่ ประดู่ แดง ตะแบกเปลือกบาง กระบาก พลับพลา ชิงชัน พะยูง โมกมัน เป็นต้น พืชพื้นล่างเป็นพวกไผ่ชนิดต่างๆ กลอย กระทือ ว่านมหากาฬ โด่ไม่รู้ล้ม เป็นต้น
  • สัตว์ป่า สัตว์ป่าที่อาจพบในพื้นที่ เช่น ค่างแว่นถิ่นเหนือ หมูป่า กระต่ายป่า กระแตธรรมดา กระรอกหลากสี หนูท้องขาว ค้างคาวขอบหูขาวกลาง นกเขาเปล้าธรรมดา นกแอ่นตาล ตุ๊กแกบ้าน กิ้งก่าบ้าน กบหนอง ปาดแคระธรรมดา เป็นต้น 

ประเภทการใช้ประโยชน์

     การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่

โครงการพัฒนา

     อ่างเก็บน้ำแก่งโสภา
 

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

     มีการพัฒนาที่นั่งพัก
 

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
แผนที่
ลักษณะทั่วไป
คุณค่าความสำคัญ
สิ่งอำนวยความสะดวก