สถานที่ตั้ง

จังหวัด ภูเก็ต อำเภอ อำเภอถลาง ตำบล เทพกระษัตรี 83110

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตกโตนไทรเกิดจากสายน้ำสองสายไหลมารวมกันเป็นสายน้ำตก ตัวน้ำตกสูงไม่มากนัก มีแอ่งน้ำเล็กๆ ที่สามารถลงเล่นน้ำได้ ซึ่งอยู่ภายใต้ต้นไทรใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขาปกคลุม จึงเรียกกันว่า “น้ำตกโตนไทร”
 

 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

ธรณีวิทยา    ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วยหินแกรนิต
ลักษณะภูมิประเทศ    ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงกลางเกาะภูเก็ตที่ลาดลงสู่พื้นที่ราบ
น้ำ    มีน้ำไหลตลอดทั้งปี
ขยะ    พบเห็นขยะในเส้นทาง
 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

พืชพรรณ    มีลักษณะของป่าดิบชื้นที่มีพรรณไม้หลากหลายมาก เช่น ไทร ตะเคียน ยาง บางต้นมีเถาวัลย์พันเต็มต้น และไม้พื้นล่างจำพวกเฟิร์น ขิงข่า และกล้วยไม้ดินต่างๆ ระหว่างทางจะเห็นปาล์มขึ้นเป็นดงใหญ่ตามสองฝั่งของธารน้ำตก เช่น  ปาล์มหลังขาว หมากงาช้าง หลาวโอน และหมากเทา เป็นต้น
สัตว์ป่า    สัตว์ป่าที่น่าสนใจ ได้แก่ นกชนิดต่างๆ  กระรอก และปูเจ้าฟ้าหรือปูสิรินธร เป็นต้น
 

ประเภทการใช้ประโยชน์

การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยทางธรรมชาติ

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

ที่นั่งพัก สวนหย่อม บันไดและเส้นทางขึ้นลงน้ำตก ป้ายสื่อความหมายตลอดส้นทาง
 

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
แผนที่
ผลกระทบที่พบเห็น
- ไม่มีข้อมูล -