สถานที่ตั้ง

จังหวัด มุกดาหาร อำเภอ อำเภอหนองสูง ตำบล โนนยาง 49160

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

     น้ำตกตาดโตน มีลักษณะเป็นน้ำตกขนาดเล็ก 2 ชั้น สูงราว 7 เมตร กว้าง 30 เมตร มีแอ่งน้ำสำหรับเล่นน้ำ มีน้ำไหลตลอดทั้งปี พื้นที่โดยรอบเต็มไปด้วยป่าไม้ท่ามกลางธรรมชาติอันร่มรื่นสวยงาม

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

     ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วย หินทราย

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

  • ลักษณะภูมิประเทศ ที่ราบระหว่างหุบเขาซึ่งมีสภาพเป็นที่ราบลูกคลื่น
  • น้ำ มีน้ำไหลตลอดทั้งปี แต่มีน้ำไหหลน้อยในฤดูแล้ง
  • ขยะ พบเห็นขยะในเส้นทาง

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

  • พืชพรรณ สภาพป่าประกอบด้วย ป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรังตามธรรมชาติ มีพันธุ์ไม้นานาชนิด ได้แก่ ตะแบก พยอม พะยูง ตะเคียน ประดู่ แดง มะไฟ มะค่า ชิงชัน กระบก กระบาก ส้าน จิก ติ้ว จำปีป่า ยมหอม เหียง เต็ง และรัง เป็นต้น
  • สัตว์ป่า สัตว์ป่าที่พบเห็นโดยส่วนใหญ่เป็นสัตว์ขนาดเล็ก ได้แก่ หมูป่า กวางป่า เก้ง หมาจิ้งจอก ลิง กระต่าย นกยูง   ไก่ป่า ไก่ฟ้า และนกนานาชนิด เป็นต้น

ประเภทการใช้ประโยชน์

     การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่

โครงการพัฒนา

     มีอ่างเก็บน้ำด้านบนน้ำตก

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

     ทางเดินขึ้นลงน้ำตก 

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
ลักษณะทั่วไป
สิ่งอำนวยความสะดวก
อื่นๆ