สถานที่ตั้ง

จังหวัด แม่ฮ่องสอน อำเภอ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ตำบล ห้วยผา 58000

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตกที่เกิดจากลำน้ำแม่สะงาในพม่าไหลผ่านโขดหินใหญ่มี 6 ชั้น                    
ชั้นบนสุดอยู่ในป่าลึกใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ในช่วงฤดูฝนจะมีน้ำไหลเต็มหน้าผากว้างกว่า 15 เมตร น้ำตกลงมากระทบแผ่นหินกระเด็นเป็นฝอยสวยงาม และสองข้างน้ำตกมีแผ่นหินลักษณะคล้ายเสื่อปูลาดอยู่เป็นจำนวนมาก บริเวณโดยรอบน้ำตกเป็นป่าทึบที่มีความชุ่มชื้น

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

ธรณีวิทยา    ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วยหินประเภท หินแกรนิต
ลักษณะภูมิประเทศ    น้ำตกผาเสื่อตั้งอยู่บนพื้นที่ลาดเขาที่ระดับความสูงประมาณ 410 เมตรจากระดับน้ำทะเล ล้อมรอบพื้นที่ด้วยเทือกเขาสลับซับซ้อน ลักษณะเป็นร่องเขาแคบเนื่องจากสันเขาที่ล้อมสองด้านนั้นมีลักษณะแคบเข้าหากัน ซึ่งตัวน้ำตกมีลักษณะเป็นหน้าผาชัน
น้ำ    มีน้ำไหลตลอดทั้งปี
ขยะ    พบเห็นขยะในเส้นทางเล็กน้อย

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

พืชพรรณ    ลักษณะพืชพรรณในพื้นที่เป็นป่าเบญจพรรณ ชนิดไม้ที่สำคัญ เช่น ตะแบก มะค่าโมง ประดู่ แดง ไทร และงิ้วป่า เป็นต้น
สัตว์ป่า    สัตว์ป่าที่อาจพบเห็นได้ในพื้นที่ เช่น หมูป่า กระต่ายป่า และนกหลากหลายชนิด เป็นต้น 

ประเภทการใช้ประโยชน์

การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่

โครงการพัฒนา

อ่างเก็บน้ำแม่ละงา

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
แผนที่
ลักษณะทั่วไป
สิ่งอำนวยความสะดวก