สถานที่ตั้ง

จังหวัด แม่ฮ่องสอน อำเภอ อำเภอขุนยวม ตำบล แม่ยวมน้อย 58140

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตกชั้นเดียวที่ใหญ่และสวยงามมาก ลักษณะของสายน้ำจะไหลจาก หน้าผาสูงดิ่งลงสู่หุบเบื้องล่าง ประมาณ 200-300 เมตร น้ำตกอยู่ระหว่างหุบเขา เมื่อยืนจากจุดชมวิวทางด้านอุทยานฯ  สามารถมองเห็นสายน้ำ ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามได้อย่างชัดเจน ทางอุทยานฯ ได้สร้างศาลาชมวิวไว้บนยอดดอย สามารถชมความงดงามของ น้ำตกได้สะดวก ช่วงเวลาที่ควรเดินทางไปชมน้ำตกแม่สุรินทร์ ควรไปในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม เพราะจะได้ชมดอกบัวตองบานสะพรั่งบนดอยแม่อูคอ ซึ่งเป็นทางผ่าน หรือจะตั้งค่ายพักแรมที่ดอยแม่อูคอ และ ใช้เวลาในช่วงกลางวันเดินทางเข้าไปเที่ยวชมน้ำตกแม่สุรินทร์ ซึ่งอยู่ลึกเข้าไปจากทุ่งบัวตองประมาณ 11 กิโลเมตร

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

ธรณีวิทยา    ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วยหินประเภท หินแกรนิต
ลักษณะภูมิประเทศ    สภาพธรรมชาติรอบด้านเป็นเทือกเขาและภูเขาสูงสลับซับซ้อน ทอดตัวยาวตามแนวทิศเหนือจดทิศใต้ ทิศตะวันออกจะเป็นภูเขาสูงชันลาดไปทางทิศตะวันตก มีภูเขาหินและหน้าผาสูงชันในลักษณะที่แตกต่างกันและคล้ายกันมีความสูงต่ำจากระดับน้ำทะเลอยู่ในช่วง 300-1,752 เมตร
น้ำ    มีน้ำไหลตลอดทั้งปี
ขยะ    พบเห็นขยะในเส้นทางเล็กน้อย

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

พืชพรรณ    ป่าดิบเขา พบขึ้นเป็นแถบยาวไปตามแนวสันเขา หรือขึ้นปกคลุมอยู่เป็นหย่อมๆ ในระดับความสูงจากน้ำทะเล 800 เมตรขึ้นไป ชนิดของไม้ที่สำคัญได้แก่ ก่อแป้น ก่อใบเหลื่อม ก่อเดือย มะก่อ ทะโล้ มะมุ่นดง ไก๋แดง กล้วยฤาษี เหมือนคนตัวผู้  และไคร้มด เป็นต้น
สัตว์ป่า    สัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในป่าประเภทนี้ได้แก่ เสือดาว               ชะนีมือขาว ค่างแว่นถิ่นเหนือ เม่นใหญ่ บ่าง กระรอกดินแก้มแดง อ้นใหญ่ นกหกเล็กปากแดง นกคัดคูมรกต    นกพญาปากกว้างหางยาว นกพญาไฟแม่สะเรียง          กิ้งก่าเขาเล็ก จิ้งเหลนเรียวท้องเหลือง งูลายสาบคอแดง                   งูแม่ตะง่าว กระท่าง อึ่งกรายหนังปุ่ม กบชะง่อนหินเมืองเหนือ ปาดตีนเหลือง ปาดแคระ ผีเสื้อหางติ่งเฮเลน ผีเสื้อหางมังกรขาว และผีเสื้อเหลืองหนามธรรมดา

ประเภทการใช้ประโยชน์

การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจและการศึกษาวิจัยในพื้นที่ 

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

ลานจอดรถ ร้านค้าสวัสดิการ และห้องน้ำ

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
แผนที่
ลักษณะทั่วไป
สิ่งอำนวยความสะดวก