สถานที่ตั้ง

จังหวัด ระนอง อำเภอ อำเภอเมืองระนอง ตำบล หงาว 85000

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

เป็นน้ำตกที่มีความสูงประมาณ 200 เมตร ไหลลงมาจากยอดเขาเป็นสายยาว สามารถมองเห็นได้ตั้งแต่ระยะไกล

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

ธรณีวิทยา    ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วย หินแกรนิต
ลักษณะภูมิประเทศ    ลักษณะเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน มีที่ราบน้อยมาก วางตัวยาวตามแนวเหนือ-ใต้
น้ำ    มีน้ำไหลตลอดทั้งปี แต่ฤดูแล้งมีน้ำน้อย
ขยะ    ไม่พบเห็นขยะในเส้นทาง
 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

พืชพรรณ    เป็นป่าดิบชื้น มีต้นไม้ใหญ่ ไม้มีค่าและไม้พื้นล่างขึ้นอยู่หนาแน่นที่ สำคัญ ได้แก่ พญาไม้ ตะเคียนทอง หลุมพอ จำปา ยาง ยูง บุนนาค ตะแบก อินทนิล มังตาล กระบาก ตาเสือ ตะเคียนทราย สมพง พิกุลป่า มะม่วงป่า และไข่เขียว เป็นต้น พืชพื้นล่างและพืชอิงอาศัยได้แก่ หวาย ระกำ ไผ่ เฟิน โกมาซุม และบัวผุด เป็นต้น
สัตว์ป่า    สัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ ได้แก่ สมเสร็จ กระทิง เสือดำ หมี เก้ง ลิง ค่าง หมูป่า หมีขอ เลียงผา กระรอก งูเห่า งูจงอาง งูเหลือม เต่า ตะพาบน้ำ ไก่ป่า นกหว้า นกกาฮัง นกเงือก เป็นต้น โดยสัตว์ที่เป็นจุดเด่น คือ “ปูเจ้าฟ้า” ปูน้ำตกพันธุ์ใหม่ พบครั้งแรกในโลกที่บริเวณน้ำตกหงาว นอกจากนั้นมีการพบช้างป่าในป่าพะโต๊ะ จำนวน 2 โขลง
 

ประเภทการใช้ประโยชน์

การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจและการศึกษาวิจัยในพื้นที่
 

โครงการพัฒนา

-
 

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

มีการพัฒนาที่นั่งพัก ทางเดิน ราวกั้น สะพาน และลานจอดรถ
 

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
แผนที่
ลักษณะทั่วไป
ผลกระทบที่พบเห็น
สิ่งอำนวยความสะดวก