สถานที่ตั้ง

จังหวัด พัทลุง อำเภอ อำเภอเมืองพัทลุง ตำบล เขาเจียก 93000

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ถ้ำ

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ถ้ำนุ้ย  ตั้งอยู่ ตั้งอยู่ในเขตตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง ใกล้ถ้ำเขาพระเจียก เป็นเพิงหินเขาขนาดเล็ก ภายในมีพระพุทธรูปปูนปั้นปางไสยาสน์ ศิลปสมัยรัตนโกสินทร์ กรมศิลปากร ได้ประกาศขึ้นทะเบียน เมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๘

ประเภทการใช้ประโยชน์

- เป็นสถายที่ท่องเที่ยวของชุมชน

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทถ้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -
- ไม่มีข้อมูล -