สถานที่ตั้ง

จังหวัด ลำพูน อำเภอ อำเภอลี้ ตำบล ก้อ 51110

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตกก้อหลวง ตั้งอยู่ใน อุทยานแห่งชาติแม่ปิง ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เป็นน้ำตกหินปูน ที่เกิดจากห้วยแม่ก้อ ไหลผ่านหน้า ผาหินปูนสูง 20 เมตร ไหลลดหลั่นลงทั้งหมด 7 ชั้น และสุดท้ายตกลงสู่แอ่งน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ด้านล่าง และบริเวณนี้ ยังมีหินปูนและมีน้ำไหล ตลอดทั้งปี เลยทำให้บริเวณน้ำตกนั้น จะมีหินงอกหินย้อยมากมาย ความสวยงามของน้ำตกก้อหลวง มีสีฟ้ามรกต เหมือนกับสระมรกต มีที่น้ำใส สามารถมองลงไปเห็นพื้นด้านล่าง

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

     ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วยหินปูน 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

  • ลักษณะภูมิประเทศ น้ำตกแม่ก้อ อยู่ที่ระดับความสูงประมาณ 440-500 เมตรจากระดับน้ำทะเล ลักษณะพื้นที่ลาดเทตามเชิงเขา ขนาบด้วยสันเขาทั้งสองข้าง 
  • น้ำ มีน้ำไหลตลอดปี
  • ขยะ พบเห็นขยะเล็กน้อย

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

  • พืชพรรณ ลักษณะพืชพรรณเป็นพันธุ์ไม้ของชนิดป่าเบญจพรรณ ชนิดไม้ที่สำคัญได้แก่ สัก แดง กระพี้เขาควาย มะกอกเกลื้อน กระพี้จั่น ประดู่ ตะคร้อ เก็ดแดง ตีนนก เป็นต้น พืชพื้นล่างได้แก่ เสี้ยวป่า เป้ง กวาวเครือ เป็นต้น 
  • สัตว์ป่า สัตว์ป่าในพื้นที่ที่อาศัยอยู่ในเขตของป่าที่มีลักษณะเป็นป่าเบญจพรรณ ที่อาจพบเห็นได้ เช่น กระต่ายป่า เก้ง กวางป่า ไก่ป่า นกกระทาทุ่ง นกคุ่ม เป็นต้น

ประเภทการใช้ประโยชน์

     การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

     มีการพัฒนาบันไดทางขึ้นลง และลานพัก 

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
แผนที่
ลักษณะทั่วไป
ผลกระทบที่พบเห็น
สิ่งอำนวยความสะดวก
- ไม่มีข้อมูล -