สถานที่ตั้ง

จังหวัด สงขลา อำเภอ อำเภอหาดใหญ่ ตำบล ทุ่งตำเสา 90110

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตกขนาดใหญ่ที่สวยงาม มีทั้งหมด 7 ชั้น แต่ละชั้นมีชื่อต่างกันไป ชั้นที่สวยที่สุดคือชั้น 3 ซึ่งมีชื่อว่าโตนงาช้างเหมือนชื่อน้ำตก มีลักษณะเป็นสายน้ำสองสายไหลตกจากหน้าผาลงด้านล่างดูคล้ายงาช้าง

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

ธรณีวิทยา    ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วย หินแกรนิต
ลักษณะภูมิประเทศ    ภูมิประเทศทั้งหมดเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน มียอดเขาสูงสุด 932 เมตร จากระดับน้ำทะเล ตามภูเขาด้านทิศตะวันออกบางส่วนเป็นหน้าผาสูงชันเป็นทัศนียภาพที่แปลกตา มองเห็นทะเลสาบสงขลาได้
น้ำ    มีน้ำไหลแรงตลอดทั้งปี
ขยะ    พบเห็นขยะในเส้นทาง
 

 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

พืชพรรณ    ป่าทั้งหมดเป็นป่าดิบชื้นทั่วทั้งป่า ประกอบด้วย พันธุ์ไม้
ที่สำคัญ คือ ยาง หลุมพอ ตะเคียนทอง ตะเคียนหิน    ไข่เขียว กะบาก มะม่วงป่า จำปาป่า เสียดช่อ หลันตัน และพันธุ์ไม้ที่เป็นอาหารของสัตว์ป่า ได้แก่ มะขามป้อม เงาะป่า มะปริง มะม่วงป่า หว้า คอแลน ชมจง เหรียง ไทร กระท้อน สะตอ ก่อ พวง ทองบึ้ง ขนุนปาน       และมะหาด เป็นต้น
สัตว์ป่า    สัตว์ป่าอาศัยอยู่มากมาย ซึ่งแยกประเภทได้ดังนี้ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ได้แก่ ช้างป่า สมเสร็จ เลียงผา เก้ง  เสือโคร่ง เสือดำ เสือปลา หมาป่า กระจง ค้างคาว หมี ชะมด กระรอกชนิดต่าง ๆ ชะนี ลิง และค่าง เป็นต้น สัตว์จำพวกนก ได้แก่ นกหว้า ไก่จุก นกเงือก และนกอื่น ๆ เท่าที่สำรวจพบมีราว 200 ชนิด
 

ประเภทการใช้ประโยชน์

การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

ลานจอดรถ ทางเดินขึ้นลงน้ำตก จุดตรวจอาหารและเครื่องดื่ม
 

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
ลักษณะทั่วไป
คุณค่าความสำคัญ
คุณค่าการใช้ประโยชน์
สิ่งอำนวยความสะดวก