สถานที่ตั้ง

จังหวัด สงขลา อำเภอ อำเภอรัตภูมิ ตำบล เขาพระ 90180

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตกบริพัตร อยู่ทางด้านทิศตะวันตกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้างเป็นน้ำตกลดหลั่นลงมาเป็นชั้น 7 ชั้น ตั้งแต่ชั้นล่างสุดถึงชั้น 4 มีทางเดินขึ้นชมอย่างสะดวก ถัดจากนั้นขึ้นไป ต้องปีนป่ายใช้ความสามารถกันตามสมควร บริเวณชั้นล่างสุดมีแอ่งใหญ่เหมาะในการเล่นน้ำ
 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

ธรณีวิทยา    ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วย หินแกรนิต
ลักษณะภูมิประเทศ    ภูมิประเทศทั้งหมดเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน มีบางส่วนเป็นหน้าผาสูงชัน ต้นน้ำอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า    โตนงาช้าง
น้ำ    มีน้ำไหลแรงตลอดทั้งปี
ขยะ    พบเห็นขยะในเส้นทางและบริเวณน้ำตกจำนวนมาก
 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

พืชพรรณ    ป่าเป็นป่าดิบชื้น ประกอบด้วยพันธุ์ไม้ที่สำคัญ คือ ยาง หลุมพอ ตะเคียนทอง ตะเคียนหิน ไข่เขียว กะบาก มะม่วงป่า จำปาป่า เสียดช่อ หลันตัน และพันธุ์ไม้ที่เป็นอาหารของสัตว์ป่า ได้แก่ มะขามป้อม เงาะป่า มะปริง มะม่วงป่า หว้า คอแลน ชมจง เหรียง ไทร กระท้อน สะตอ ก่อ พวง ทองบึ้ง ขนุนปาน และมะหาด เป็นต้น
สัตว์ป่า    สัตว์ป่าอาศัยอยู่มากมาย ได้แก่ ช้างป่า สมเสร็จ เลียงผา เสือโคร่ง เสือดำ เสือปลา เก้ง หมาป่า กระจง หมี ชะมด ค้างคาว กระรอกชนิดต่าง ๆ ชะนี ลิง และค่าง เป็นต้น  สัตว์จำพวกนก ได้แก่ นกหว้า ไก่จุก นกเงือก  และนกอื่น ๆ 
 

ประเภทการใช้ประโยชน์

การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

มีการพัฒนาลานจอดรถ ทางเดินขึ้นลงน้ำตก และสะพาน
 

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
แผนที่
ลักษณะทั่วไป
คุณค่าความสำคัญ
คุณค่าการใช้ประโยชน์
ผลกระทบที่พบเห็น
สิ่งอำนวยความสะดวก