สถานที่ตั้ง

จังหวัด พิษณุโลก อำเภอ อำเภอเนินมะปราง ตำบล บ้านมุง 65190

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ถ้ำ

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

     เป็นถ้ำในภูเขาหินปูนลึกประมาณ 150 ลักษณะปากเข้าถ้ำเล็กแคบต้องคลานเข้าไปประมาณ 10 เมตร หลักจากผ่านช่องแคบๆ นี้ แล้วจะพบห้องโถงขนาดใหญ่ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อย มีรูปร่างต่างๆ จำนวนมาก และยังมีหินที่เป็นประกายที่น่าสนใจอีกด้วย ด้านขวามือจะพบหินงอกหินย้อยที่ก่อตัวกันคล้ายมาลาเบี่ยงของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชาวบ้านจึงถือเอาเอกลักษณ์มาตั้งเป้นชื่อ "ถ้ำนเรศวร" และบริเวณใกล้เคียงยังมีถ้ำอีกหลายถ้ำ ภายในถ้ำนเรศวรนี้มีค้างคาวอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เดิมชาวบ้านเรีกว่า "ถ้ำโอ่ง"

ประเภทการใช้ประโยชน์

     เป็นแหล่งท่องเที่ยวและศึกษาธรรมชาติในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทถ้ำ
ลักษณะทั่วไป
คุณค่าความสำคัญ