สถานที่ตั้ง

จังหวัด สุราษฎร์ธานี อำเภอ อำเภอพุนพิน ตำบล เขาหัวควาย 84130

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตกขนาดเล็กชั้นเดียว ล้อมรอบด้วยพื้นที่สวนยางพารา ปัจจุบันถูกทิ้งร้างไม่มีนักท่องเที่ยวแล้ว

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

ธรณีวิทยา    ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วย หินแกรนิต
ลักษณะภูมิประเทศ    ต้นน้ำไหลมาจากเป็นภูเขาสูง
น้ำ    มีน้ำไหลเฉพาะฤดูฝนและมีปริมาณน้อย
ขยะ    พบเห็นขยะในเส้นทางจำนวนมาก
 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

พืชพรรณ    ล้อมรอบน้ำตกเป็นสวนยางพารา ตอนบนของน้ำตกเป็นสวนยางพาราและมีบางส่วนบริเวณภูเขาสูงเป้นป่าดิบชื้น
สัตว์ป่า    สัตว์ท้องถิ่นขนาดเล็กเช่น ไก่ป่า กระรอก หนู และงู  เป็นต้น
 

ประเภทการใช้ประโยชน์

ไม่มีการใช้ประโยชน์น้ำตก
 

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
แผนที่
ลักษณะทั่วไป
คุณค่าการใช้ประโยชน์
ผลกระทบที่พบเห็น