สถานที่ตั้ง

จังหวัด หนองคาย อำเภอ อำเภอสังคม ตำบล ผาตั้ง 43160

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

        น้ำตกมีลักษณะเป็นธารน้ำไหลไปตามลานหิน มีแอ่งน้ำให้เล่นน้ำได้ ก่อนจะลดระดับเกิดเป็นชั้นน้ำตกเล็ก ๆ เป็นระยะลดหลั่นกันไปประมาณ 30 เมตรและไหลลงสู่ลำน้ำโขงในที่สุด
 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

        ธรณีวิทยา ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วย หินดินดานและหินทราย

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

        ลักษณะภูมิประเทศ  สภาพภูมิประเทศเป็นที่ลาดเชิงเขา มีลำห้วยไซงัวไหลผ่านเป็นลำธารน้ำตกธารทองแล้วไหลลงแม่น้ำโขง
        น้ำ มีน้ำไหลเฉพาะฤดูฝน
        ขยะ  พบเห็นขยะในเส้นทางจำนวนมาก
 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

        พืชพรรณ  รอบน้ำตกเป็นสวนรุกขชาติมีป่าไม้ขึ้นอยู่หนาแน่น สภาพป่าเป็นป่าดิบแล้งและป่าเบญจพรรณ มีพรรณไม้เด่นขนาดไม่ใหญ่นัก ได้แก่ กระบก ตะแบก มะพอก และประดู่ป่า เป็นต้น และมีป่าไผ่ขึ้นทดแทนป่าเดิม
        สัตว์ป่า สัตว์ท้องถิ่นขนาดเล้ก เช่น นก กิ้งก่า หนู และงู เป็นต้น
 

ประเภทการใช้ประโยชน์

        การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ
 

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
แผนที่
ลักษณะทั่วไป
คุณค่าการใช้ประโยชน์
ผลกระทบที่พบเห็น
สิ่งอำนวยความสะดวก
- ไม่มีข้อมูล -