สถานที่ตั้ง

จังหวัด ระยอง อำเภอ อำเภอบ้านฉาง ตำบล บ้านฉาง 21130

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ชายหาด

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

หาดบางเสร่ ชายหาดของ จังหวัดชลบุรี ที่ตั้งอยู่ระหว่าง สัตหีบ และ หาดจอมเทียน มีธรรมชาติที่สวยงาม และบรรยากาศเงียบสงบอย่างมาก โดยความยาวของชายหาดนั้น จะยาวประมาณ 1.5 กิโลเมตร เป็นหาดทรายหยาบออกสีน้ำตาล มีน้ำทะเลใสสะอาด  มีนักท่องเที่ยวมาเป็นจำนวนมาก และมีชื่อเสียงของจังหวัด 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

ความยาวของชายหาด 3 กิโลเมตร เนื้อทรายค่อนข้างละเอียด สีเทาสวย

บริเวณพื้นที่ชายหาดเป็นแหล่งรองรับการขยายตัวของชุมชนในด้านที่อาศัย สภาพบริเวณหาดถูกแบ่งเป็น ๒ ส่วน เนื่องจากมีคลองพยูนไหลผ่าน หาดด้านตะวันตก มีการใช้ประโยชน์โดยผู้ประกอบการตั้งร้านค้า สร้างที่พักบริเวณชายหาด ส่วนด้านทิศตะวันออก มีการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อน

 

ประเภทการใช้ประโยชน์

สถานที่ท่องเที่ยว พักผ่อน

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

มีการสร้างที่อยู่บ้านพักเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทชายหาด
- ไม่มีรูปภาพ -