สถานที่ตั้ง

จังหวัด ชลบุรี อำเภอ อำเภอบางละมุง ตำบล หนองปรือ 20150

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ชายหาด

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ค่อนช้างเงียบสงบ  สถานที่พักผ่อนเล่นน้ำ และกิจกรรมกีฬาทางน้ำ

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

มีคอนโด โรงแรม ร้านค้าให้บริการ ตลอดแนวถนนเลียบชายหาด

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทชายหาด
ลักษณะทั่วไป
ผลกระทบที่พบเห็น
- ไม่มีข้อมูล -