สถานที่ตั้ง

จังหวัด ชลบุรี อำเภอ อำเภอสัตหีบ ตำบล บางเสร่ 20250

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ชายหาด

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

เป็นแหล่งท่องเที่ยวและทำกิจกรรมในเชิงนันทนาการ เงียบสงบและมองเห็นทิวทัศน์ที่สวยงาม

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

เป็นหาดตรงยาว ประมาณ 700 เมตร บริเวณหาดต้นไม้เหลือน้อย

ประเภทการใช้ประโยชน์

เป็นแหล่งท่องเที่ยวและทำกิจกรรมในเชิงนันทนาการ 

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

มีร้านค้าอยู่บริเวณริมชายหาดและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆไว้บริการ

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทชายหาด
- ไม่มีรูปภาพ -
- ไม่มีข้อมูล -