สถานที่ตั้ง

จังหวัด ระยอง อำเภอ อำเภอบ้านฉาง ตำบล พลา 21130

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ชายหาด

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

หาดพลา ตั้งอยู่ใน ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  เป็นหาดทรายทางธรรมชาติที่สวยงาม บรรยากาศร่มรื่น บริเวณชายหาดแบ่งเป็น 2 ช่วงคือช่วงที่เป็นชุมชนและช่วงที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว มีถนนสาธารณะตัดขนานกับแนวสนทางทิศเหนือ  และเป็นชายหาดที่อยู่ใกล้กับสนามบินอู่ตะเภา มีพื้นที่ของชายหาดติดกับหาดพยูน โดยชายหาดนั้นจะมีทรายสีนวลราวกับไข่ไก่ พร้อมกับน้ำทะเลสีเขียว เป็นหาดที่ชาวบ้านในท้องถิ่นจะนิยมมาพักผ่อน

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

พื้นที่หน้าหาดกว้าง 30 เมตร ยาวประมาณ 500 เมตร 

ประเภทการใช้ประโยชน์

เป็นสถานที่ท่องเที่ยว พักผ่อนในวันหยุด

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

บริเวณชายหาดมีร้านค้า ร้านอาหาร ที่พักให้บริการแก่นักท่องเที่ยว  และสิ่งอำนวยความสะดวก เครื่องเล่นทางน้ำต่างๆ

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทชายหาด
- ไม่มีรูปภาพ -
- ไม่มีข้อมูล -